TES

Suomen Varustamot ry solmii ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-aluksia sekä jää- ja monitoimimurtajia koskevat työehtosopimukset yhdessä aluksen kansipäällystöä edustavan Suomen Laivanpäällystöliiton, aluksen konepäällystöä edustavan Suomen Konepäällystöliiton ja aluksen miehistöä edustavan Suomen Merimies-Unionin kanssa. Ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-alussopimukset kaikkien työntekijäjärjestöjen kanssa ovat yleissitovia työehtosopimuksia.

SMU/FSU

2016-2019

2014-2016

2012-2014

SLPL/FSBF SKPL/FMBF

2017-

2014-2016

2012-2014

Hans Ahlström
Varatoimitusjohtaja

Hans Ahlström toimii yhdistyksen Varatoimitusjohtajana ja vastaa mm. työmarkkina- sekä elinkeinopolitiikasta. +35840 725 7110 hans.ahlstrom@shipowners.fi