TES

Suomen Varustamot ry solmii ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-aluksia sekä jää- ja monitoimimurtajia koskevat työehtosopimukset yhdessä aluksen kansipäällystöä edustavan Suomen Laivanpäällystöliiton, aluksen konepäällystöä edustavan Suomen Konepäällystöliiton ja aluksen miehistöä edustavan Suomen Merimies-Unionin kanssa. Ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-alussopimukset kaikkien työntekijäjärjestöjen kanssa ovat yleissitovia työehtosopimuksia.

Alkuvuoden 2019 aikana Suomen Merimies-Unionin, Suomen Konepäällystöliiton sekä Suomen Laivanpäällystöliiton kanssa käytyjen työehtosopimusneuvotteluiden sopimukset, jotka perustuvat valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksiin, ovat seuraavat:

SMU-Varustamot 25.2.2019

SMU-Varustamot liite 25.2.2019

Konepäällytöliitto-Varustamo 4.3.2019

Liite SKL-Varustamot 4.3.2019

Laivanpäällystö-Varustamo 11.3.2019

Palkkaratkaisut

SMU-SV Ulkomaanliikenteen palkkataulukko 1.3.2022 alkaen kauppa- ja matkustaja-alukset

SLPL-SV Ulkomaanliikenteen palkkataulukko 1.3.2022 alkaen

SKL-SV Ulkomaanliikenteen palkkataulukko 1.3.2022 alkaen

SKL-SV Ulkomaanliikenteen palkkataulukko 1.6.2022 alkaen

SLPL-SV Pientonniston palkkataulukko 1.3.2022 alkaen

SKL-SV Pientonnisto palkkataulukko 1.3.2022 alkaen

 

SMU/FSU

2019-2021

2016-2019

2014-2016

2012-2014

SLPL/FSBF SKPL/FMBF

2017-

2014-2016

2012-2014

Hans Ahlström
Senior Advisor