Työehtosopimukset

Suomen Varustamot ry solmii ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-aluksia sekä jää- ja monitoimimurtajia koskevat työehtosopimukset yhdessä aluksen kansipäällystöä edustavan Suomen Laivanpäällystöliiton, aluksen konepäällystöä edustavan Suomen Konepäällystöliiton ja aluksen miehistöä edustavan Suomen Merimies-Unionin kanssa. Ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-alussopimukset kaikkien työntekijäjärjestöjen kanssa ovat yleissitovia työehtosopimuksia.

2024-2026

Suomen Merimies-Unioni – Finlands Sjömans-Unionen

Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund

Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund

 

Luontoisedut 2024 – Naturförmånsersättningar 2024
Oppilasmiehistösopimus (korvannut aiemman kesämiehistösopimuksen)
Terms and Conditions for NON EU Seafarers 2024-2025

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja