TES

Suomen Varustamot ry solmii ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-aluksia sekä jää- ja monitoimimurtajia koskevat työehtosopimukset yhdessä aluksen kansipäällystöä edustavan Suomen Laivanpäällystöliiton, aluksen konepäällystöä edustavan Suomen Konepäällystöliiton ja aluksen miehistöä edustavan Suomen Merimies-Unionin kanssa. Ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-alussopimukset kaikkien työntekijäjärjestöjen kanssa ovat yleissitovia työehtosopimuksia.

Palkkaratkaisut 2022

SMU-SV Ulkomaanliikenteen palkkataulukko 1.3.2022 alkaen kauppa- ja matkustaja-alukset

SLPL-SV Ulkomaanliikenteen palkkataulukko 1.3.2022 alkaen

SKL-SV Ulkomaanliikenteen palkkataulukko 1.3.2022 alkaen

SKL-SV Ulkomaanliikenteen palkkataulukko 1.6.2022 alkaen

SLPL-SV Pientonniston palkkataulukko 1.3.2022 alkaen

SKL-SV Pientonnisto palkkataulukko 1.3.2022 alkaen

 

SMU/FSU

2021-2024

2019-2021

2016-2019

2014-2016

2012-2014

SLPL/FSBF SKPL/FMBF

2022-2024

2019-2021

2017-

2014-2016

2012-2014

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja