Väylämaksut

Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua. Maksettavan väylämaksun määrä riippuu aluksen nettovetoisuudesta eli aluksen koosta ja aluksen jääluokasta. Mitä korkeampaan jääluokkaa alus on, sitä alhaisempi väylämaksun määrä on. Tällä järjestelmällä halutaan edesauttaa suomalaiset talviolosuhteet huomioivaa ja ympäristöystävällisempää merenkulkua.