Väylämaksut

Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua. Maksettavan väylämaksun määrä riippuu aluksen nettovetoisuudesta eli aluksen koosta ja aluksen jääluokasta. Mitä korkeampaan jääluokkaa alus on, sitä alhaisempi väylämaksun määrä on. Tällä järjestelmällä halutaan edesauttaa suomalaiset talviolosuhteet huomioivaa ja ympäristöystävällisempää merenkulkua.

Hans Ahlström
Varatoimitusjohtaja, Työmarkkina- ja elinkeinopolitiikka

Hans Ahlström toimii yhdistyksen Varatoimitusjohtajana ja vastaa mm. työmarkkina- sekä elinkeinopolitiikasta. +35840 725 7110 hans.ahlstrom@shipowners.fi