Merenkulun avainluvut

Valtaosa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meritse. Vuonna 2022 meriliikenteen osuus Suomen ulkomaankaupasta kasvoi kymmenen prosenttia vuoden 2021 tasosta ja oli 92,4 prosenttia. Merikuljetusten osuus Suomen viennin määrästä oli 94 % ja tuonnista 91,1 %

Vuonna 2022 tavaroita kuljetettiin ulkomaan meriliikenteessä yhteensä 94,8 miljoonaa tonnia. Kuljetusten määrä pysyi melko samana edelliseen vuoteen ja oli 67 % pandemiaa edeltävästä vuoden 2019 tasosta. Tästä kauttakulku- eli transitoliikenteen osuus väheni edellisvuodesta 38 %, jolloin se oli 9 % eli 8,2 miljoonaa tonnia, ja tippui 5,1 miljoonaan tonniin. Liikenteen väheneminen voidaan selittää Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan, jolloin liikenne Venäjään loppui lähes kokonaan.

Eniten kuljetettiin kappaletavaraa, öljytuotteita ja raakaöljyä, jotka vastasivat yhteensä 41 % kaikista kuljetuksista. Eniten tuotuja olivat raakaöljy, kappaletavara sekä malmit ja rikasteet, ja eniten vietyjä kappaletavara, öljytuotteet ja paperi. Vilkkaimmat tavaraliikenteen satamat olivat Sköldvik, HaminaKotka, Helsinki, Raahe ja Hanko.

Ulkomaan meriliikenteen kuljetussuorite oli vuonna 2022 yhteensä 267,4 miljardia tonnikilometriä. Viennin kuljetussuorite oli 145,5 miljardia tonnikilometriä ja tuonnin 121,8 miljardia tonnikilometriä. Ulkomaan meriliikenteen tuontitavaroista 69 % tuotiin Itämeren alueen valtiosta ja vain 11 % muista kuin Euroopan satamista. Vientitavaroista 52 % vietiin Itämeren alueen valtioihin ja Euroopan satamien ulkopuolelle 19 %. Erot tuonti- ja vientimaissa heijastuvat suoraan kuljetussuoritteeseen. Kuljetussuorite kasvoi 20 % verrattuna vuoteen 2021.

Ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärä kaksinkertaistui edelliseen pandemian hiljentämään vuoteen verrattuna. Matkustajaliikenteessä kuljetettiin vuonna 2022 yhteensä 12,8 miljoonaa henkilöä. Suomen ja Viron välillä matkusti 6,3 miljoonaa henkilöä ja Suomen ja Ruotsin välillä 5,9 miljoonaa henkilöä. Meriliikenteessä kuljetetuista matkustajista 96 % matkasi Viroon ja Ruotsiin kulkevilla reiteillä.

Lähde: Tilastokeskus

Traficom ylläpitää tilannekuvaa vesikuljetusten kuljetusmääristä ja -suoritteista: Vesikuljetusten kuljetusmäärät.

Vienti ja tuonti

➤ Yli 95 % Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse.

➤  Merikuljetusten osuus Suomen viennin määrästä on 94,4 % ja tuonnista 96,9 %.

➤  Matkustaja-autolautoilla kuljetetaan: kappaletavaraviennistä yli 60 % ja kappaletavaratuonnista 50 %.

➤  Ruotsin kokonaisviennistä 31 % ja tuonnista 26 %.

➤  Viron viennin ja tuonnin tavaramäärästä yli 90 %.

Merenkulun päästöt

➤  Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n sitovan päästötavoitteen mukaan merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 50 prosenttia 2050 mennessä.

➤ Varustamoalan ja Suomen Varustamoiden tavoite on saavuuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä.

➤  Merikuljetuksin hoidetaan 90  prosenttia tavarakuljetuksista ja ne tuottavat 2,6 prosenttia päästoistä.

➤  Suuren konttialuksen hiilidioksidipäästöt 3g/tkm.

➤  Rahtilaivan hiilidioksidipäästöt 7,9 g/tkm.

➤  Lentorahti 435 g/tkm.

➤  Rekka 80 g/tkm.

Suomen kauppalaivaston avainlukuja

Grafiikka: Suomen Merimies-Unioni

Eurooppalaisia avainlukuja

Lähde: ECSA

Lisätietoa merenkulun avainluvuista löytyy esimerkiksi viranomisten nettisivuilta, sekä Itämeri-portaalista.

Itämeri.fi

Traficom

Väylä