Merenkulun avainluvut

Suomen ulkomaanliikenteen meritse tapahtuva kuljetussuorite nousi vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna vientivolyymien osalta 0,7 % ja laski tuontivolyymien osalta 5,7%. Vientikuljetukset olivat 53,3 milj. tonnia ja tuontikuljetukset 47,9 milj. tonnia. Tuonnista Suomen lipun alla seilaavilla aluksilla kulki 45,9 % ja viennistä 20,1%.

Suurimmat kuljetusvolyymit olivat viennin osalta Haminakotkan, Sköldvikin ja Helsingin satamissa. Suurimmat tuontisatamat olivat Sköldvik, Helsinki ja Naantali.

Matkustajaliikenteen osalta matkustajamäärät pysyivät suurinpiirtein edellisvuoden tasolla, vuonna 2019 matkusti  19,1 miljoonaa matkustajaa Suomen ja ulkomaiden välillä (kasvua 0,6% edellisvuoteen). Suurimmat matkustajasatamat olivat Helsinki (12,8 Milj), Turku (2,6Milj) ja Maarianhamina (2,4 Milj).

Vuoden 2020 merikuljetustilastot julkistetaan kesäkuussa 2021.

Lähde: Tilastokeskus

Vienti ja tuonti

➤ Lähes 90 % Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse.

➤  Merikuljetusten osuus Suomen viennin määrästä on 90 % ja tuonnista 80 %.

➤  Matkustaja-autolautoilla kuljetetaan: kappaletavaraviennistä yli 60 % ja kappaletavaratuonnista 50 %.

➤  Ruotsin kokonaisviennistä 31 % ja tuonnista 26 %.

➤  Viron viennin ja tuonnin tavaramäärästä yli 90 %.

Merenkulun päästöt

➤  Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on päättänyt vähentää merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia 2050 mennessä.

➤  Merikuljetuksin hoidetaan 90  prosenttia tavarakuljetuksista ja ne tuottavat 2,6 % päästoistä.

➤  Suuren konttialuksen hiilidioksidipäästöt 3g/tkm.

➤  Rahtilaivan hiilidioksidipäästöt 7,9 g/tkm.

➤  Lentorahti 435 g/tkm.

➤  Rekka 80 g/tkm.

Suomen kauppalaivaston avainlukuja

Grafiikka: Suomen Merimies-Unioni

Eurooppalaisia avainlukuja

Lähde: ECSA

Merikuljetukset tammi-joulukuu 2017
Merikuljetukset tammi-joulukuu 2016
Merikuljetukset tammi-joulukuu 2015

Traficom

Väylä