Merenkulun avainluvut

Suomen ulkomaanliikenteen meritse tapahtuva kuljetussuoritus nousi vuonna 2018 vientivolyymien osalta 2,8 % ja tuontivolyymien osalta7,5 %. Vientikuljetukset olivat yhteensä 52,9 milj. tonnia ja tuontikuljetukset 50,9 milj. tonnia. Edellisvuoteen verrattuna merikuljetukset nousivat 98,8 milj. tonnista 103,8 milj. tonniin. Tämä on Suomen ulkomaankaupan uusi ennätys, edellinen ”all time high” noteeraus, 102,6 milj. tonnia, on vuodelta 2007.

Suomalaisten alusten osuus vientikuljetuksista oli 21,7 % ja tuontikuljetuksista 44,3 %.

Roro-matkustaja-alusten matkustajavolyymit laskivat vuoden 2018 aikana -1,0 %, 19,0 milj. matkustajaan. Suomalaisten alusten osuus matkustajakuljetuksista oli 34,9 %.

Transitoliikenteessä Porin kautta tapahtuvan viennin merkittävä kasvu vaikutti kokonaisvolyymin 10,1 % nousuun, 8,3 milj. tonniin. Tuontipuolella lasku edellisvuoteen oli -12,4%.

Lisää tilastoja voi tarkastella tästä: Meriliikenteen kuljetussuoritus tammi-joulukuu 2018

Lähde: Liikenne ja viestintävirasto Traficom.

Vienti ja tuonti

➤Lähes 90 % Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse.

➤  Merikuljetusten osuus Suomen viennin määrästä on 90 % ja tuonnista 80 %.

➤  Matkustaja-autolautoilla kuljetetaan: kappaletavaraviennistä yli 60 % ja kappaletavaratuonnista 50 %.

➤  Ruotsin kokonaisviennistä 31 % ja tuonnista 26 %.

➤  Viron viennin ja tuonnin tavaramäärästä yli 90 %.

Merenkulun päästöt

➤  Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on päättänyt vähentää merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia 2050 mennessä.

➤  Merikuljetuksin hoidetaan 90  prosenttia tavarakuljetuksista ja ne tuottavat 2,6 % päästoistä.

➤  Suuren konttialuksen hiilidioksidipäästöt 3g/tkm.

➤  Rahtilaivan hiilidioksidipäästöt 7,9 g/tkm.

➤  Lentorahti 435 g/tkm.

➤  Rekka 80 g/tkm.

Suomen kauppalaivaston avainlukuja

Grafiikka: Suomen Merimies-Unioni

Eurooppalaisia avainlukuja

Lähde: ECSA

Merikuljetukset tammi-joulukuu 2017
Merikuljetukset tammi-joulukuu 2016
Merikuljetukset tammi-joulukuu 2015

Traficom

Väylä