Merenkulun avainluvut

Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuonna 2020 yhteensä 96,0 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna viisi prosenttia. Vienti laski kuusi prosenttia ja oli 50,2 miljoonaa tonnia. Tuonti laski neljä prosenttia ja oli yhteensä 45,8 miljoonaa tonnia. Kauttakulku- eli transitoliikenteen osuus oli 9 prosenttia eli 8,4 miljoonaa tonnia. Ulkomaan meriliikenteen kuljetussuorite oli vuonna 2020 yhteensä 211,7 miljardia tonnikilometriä.

Eniten kuljetettiin kappaletavaraa, 16,5 miljoonaa tonnia ja seuraavaksi eniten kuljetettiin raakaöljyä, 11,3 miljoonaa tonnia. Suurin tuotu tavaralaji oli raakaöljy, joka vastasi 25 prosenttia kaikesta meritse tuodusta tavarasta. Eniten vietiin öljytuotteita, kappaletavaraa ja paperia. Nämä tavaralajit muodostavat 46 prosenttia kaikesta meriliikenteen tavaraviennistä.

Vilkkaimmat tavaraliikenteen satamat olivat Sköldvik, HaminaKotka, Helsinki, Kokkola ja Naantali.

Koronaviruspandemia vaikutti voimakkaasti ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärään, joka laski 65 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Suomen satamien kautta kulkenut matkustajamäärä oli 6,7 miljoonaa vuonna 2020. Yli 90 prosenttia meritse kuljetetuista matkustajista matkasi Viroon ja Ruotsiin kulkevilla reiteillä.

Lähde: Tilastokeskus

Vienti ja tuonti

➤ Lähes 90 % Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse.

➤  Merikuljetusten osuus Suomen viennin määrästä on 90 % ja tuonnista 80 %.

➤  Matkustaja-autolautoilla kuljetetaan: kappaletavaraviennistä yli 60 % ja kappaletavaratuonnista 50 %.

➤  Ruotsin kokonaisviennistä 31 % ja tuonnista 26 %.

➤  Viron viennin ja tuonnin tavaramäärästä yli 90 %.

Merenkulun päästöt

➤  Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on päättänyt vähentää merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia 2050 mennessä.

➤  Merikuljetuksin hoidetaan 90  prosenttia tavarakuljetuksista ja ne tuottavat 2,6 % päästoistä.

➤  Suuren konttialuksen hiilidioksidipäästöt 3g/tkm.

➤  Rahtilaivan hiilidioksidipäästöt 7,9 g/tkm.

➤  Lentorahti 435 g/tkm.

➤  Rekka 80 g/tkm.

Suomen kauppalaivaston avainlukuja

Grafiikka: Suomen Merimies-Unioni

Eurooppalaisia avainlukuja

Lähde: ECSA

Merikuljetukset tammi-joulukuu 2017
Merikuljetukset tammi-joulukuu 2016
Merikuljetukset tammi-joulukuu 2015

Traficom

Väylä