Merenkulun avainluvut

Ulkomaan meriliikenteen vienti- ja tuontikuljetukset lisääntyivät vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Vientikuljetuksissa kasvua oli 6,4 prosenttia ja tuonnissa 1,7 prosenttia. Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin tavaraa vuonna 2017 yhteensä 98,8 miljoonaa tonnia. Vientiä oli 51,5 miljoonaa tonnia ja tuonnin osuus 47,3 miljoonaa tonnia. Transitoliikenteen kuljetuksia oli yhteensä 8,4 miljoonaa tonnia, joten kasvua vuoteen 2016 verrattuna kertyi 24,9 prosenttia. Suomen satamiin saapui vuonna 2017 yhteensä runsaat 31 200 alusta, mikä on 2,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomalaisten alusten osuus kasvoi 4,7 prosenttia; niitä oli yhteensä noin 10 600.

Matkustajia ulkomaan liikenteessä kuljetettiin 19,2 miljoonaa, joten kasvua vuoteen 2016 nähden kertyi 1,8 prosenttia. Viron liikenteessä matkustajia oli 9,04 miljoonaa eli 47,1 prosenttia kokonaisliikenteestä. Ruotsiin suuntautuvan liikenteen matkustajamäärä puolestaan oli 8,82 miljoonaa, mikä tarkoittaa 45,9 prosenttia kokonaisliikenteestä. Vuoden 2017 lopussa Suomen lipun alla seilasi 110 alusta (2016 alussa 105 alusta).

Vienti ja tuonti

Lähes 90 % Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse. ➤  Merikuljetusten osuus Suomen viennin määrästä on 90 % ja tuonnista 80 %. ➤  Matkustaja-autolautoilla kuljetetaan: kappaletavaraviennistä yli 60 % ja kappaletavaratuonnista 50 %. ➤  Ruotsin kokonaisviennistä 31 % ja tuonnista 26 %. ➤  Viron viennin ja tuonnin tavaramäärästä yli 90 %. ➤  Meriteollisuus on suurimmaksi osaksi vientiä, liikevaihto 8 miljardia euroa.

Merenkulun päästöistä

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO on päättänyt vähentää merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia 2050 mennessä. ➤  Merikuljetuksin hoidetaan 90  prosenttia tavarakuljetuksista ja ne tuottavat 2,6 % päästoistä. ➤  Suuren konttialuksen hiilidioksidipäästöt 3g/tkm. ➤  Rahtilaivan hiilidioksidipäästöt 7,9 g/tkm. ➤  Lentorahti 435 g/tkm. ➤  Rekka 80 g/tkm.

Merikuljetukset tammi-joulukuu 2017
Merikuljetukset tammi-joulukuu 2016
Merikuljetukset tammi-joulukuu 2015

Trafi

Liikennevirasto