EU:n merenkulku­politiikka

Suomen Varustamot toimii aktiivisena vaikuttajana merenkulkupolitiikassa EU:n tasolla. Vaikuttaminen tapahtuu mm. osallistumalla Suomen viranomaistyöskentelyyn ja ministeriötason neuvottelukuntiin sekä myös osallistumalla kattojärjestönsä ECSA (European Community Shipowners Association) toimintaan Brysselissä. Suomen Varustamoiden päämäärä on luoda kilpailukykyiset ja kestävät kilpailuedellytykset Suomen varustamoelinkeinolle.

Eurooppalaiset varustamot ovat linjanneet merenkulun prioriteetit tuleville vuosille

Varustamoiden eurooppalainen kattojärjestö ECSA on julkistanut strategiset prioriteettinsa eurooppalaiselle merenkululle seuraavan viiden vuoden ajaksi. Linjausten mukaan pääpainopiste tulevina vuosina tulee olemaan kilpailukyvyn ja vapaan kaupan mahdollistamisessa EU:n ja kansainvälisellä tasolla, sekä päästöjen vähentämisessä, innovaatioissa sekä ihmisissä, eli itse merenkulkijoissa. Lue lisää:  https://shipowners.fi/eurooppalaiset-varustamot-ovat-linjanneet-merenkulun-prioriteetit-tuleville-vuosille/