Työmarkkina-asiat

Suomen Varustamot ry neuvottelee ja sopii ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-aluksia sekä jää- ja monitoimimurtajia koskevat työehtosopimukset merenkulun työntekijäjärjestöjen kanssa. Suomen Varustamot ry osallistuu varustamoalaa koskevaan edunvalvontaan kaikilla lainsäädännön osa-alueilla ja yhdistys tarjoaa myös työmarkkina-asioihin liittyviä tilastoja ja koulutusta.

Hans Ahlström
Varatoimitusjohtaja, Työmarkkina- ja elinkeinopolitiikka

Hans Ahlström toimii yhdistyksen Varatoimitusjohtajana ja vastaa mm. työmarkkina- sekä elinkeinopolitiikasta. +35840 725 7110 hans.ahlstrom@shipowners.fi