Työmarkkina-asiat

Suomen Varustamot ry neuvottelee ja sopii ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-aluksia sekä jää- ja monitoimimurtajia koskevat työehtosopimukset merenkulun työntekijäjärjestöjen kanssa. Suomen Varustamot ry osallistuu varustamoalaa koskevaan edunvalvontaan kaikilla lainsäädännön osa-alueilla ja yhdistys tarjoaa myös työmarkkina-asioihin liittyviä tilastoja ja koulutusta.

Maija Mattila
Työmarkkina- ja lakiasiainjohtaja