Turvallisuus

Turvallinen ja vastuullinen merenkulku on edellytys laadukkaalle varustamotoiminnalle. Suomen Varustamot ry:n tavoite on kehittää meriliikenteen turvallisuutta ja tekniikkaa. Toimimme yhteistyössä Liikennne ja viestintävirasto Traficom (www.traficom.fi/) sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa (http://lvm.fi). Kansainvälistä varustamoalan edunvalvontaa tekniikka- ja turvallisuusasioissa hoidamme kansainvälisten merenkulkujärjestön IMO:n kautta (http://www.imo.org) mutta myös EU-direktiivien kautta. Suomen meriturvallisuuslainsäädäntö perustuu IMO ja EU lainsäädäntöön ja alusturvallisuutta valvoo suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto. Suomen varustamot osallistuu kaikilla tasoilla  merenkulkua koskevien lakien valmisteluun ja ovat osana Suomen valtuuskuntaa IMO:n kokouksissa.

Sinikka Hartonen
Johtava asiantuntija, Ympäristö ja Teknologia

Sinikka Hartonen vastaa ympäristöön ja teknologiaan liittyvistä kysymyksistä. +358 40 732 3164 sinikka.hartonen@shipowners.fi