Turvallisuus

Turvallinen ja vastuullinen merenkulku on edellytys laadukkaalle varustamotoiminnalle. Suomen Varustamot ry:n tavoite on kehittää meriliikenteen turvallisuutta ja tekniikkaa. Toimimme yhteistyössä Liikennne ja viestintävirasto Traficom (www.traficom.fi/) sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa (http://lvm.fi). Kansainvälistä varustamoalan edunvalvontaa tekniikka- ja turvallisuusasioissa hoidamme kansainvälisten merenkulkujärjestön IMO:n kautta (http://www.imo.org) mutta myös EU-direktiivien kautta. Suomen meriturvallisuuslainsäädäntö perustuu IMO ja EU lainsäädäntöön ja alusturvallisuutta valvoo suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi). Suomen varustamot osallistuu kaikilla tasoilla  merenkulkua koskevien lakien valmisteluun ja ovat osana Suomen valtuuskuntaa IMO:n kokouksissa.

Sinikka Hartonen
Ympäristö ja Teknologia

Sinikka Hartonen vastaa ympäristöön ja teknologiaan liittyvistä kysymyksistä. +358 40 732 3164 sinikka.hartonen@shipowners.fi