Kansallinen merenkulku­politiikka

Suomen Varustamot ry osallistuu merenkulkupoliittiseen päätöksentekoon niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tavoitteenamme on turvata suomalaisten varustamoiden kilpailukyky ja toimintaedellytykset alan kaikilla osa-alueilla. Siksi olemme aktiivisia alan tärkeimmillä foorumeilla ja otamme kantaa kaikkiin varustamoiden toimintaan ja suomalaiseen merenkulkuun liittyviin asioihin.

Vuoden 2018 aikana Valtioneuvoston kanslian johdolla valmistellaan Suomen meripolitiikkaa. Valtioneuvoston kanslian alaisuudessa toimii ohjausryhmä, joka vastaa kansallisen meripolitiikan kehittämisestä. Ohjausryhmä on myös laatinut Suomen Itämeren alueen strategian (2017).

Lisätietoja Valtioneuvoston kanslian sivuilta:
http://vnk.fi/meripolitiikka