Merenkulun Harjoittelumylly

Merenkulkualan harjoittelun tueksi perustettiin Suomen Varustamoiden ja merenkulkualan oppilaitosten yhteistyönä HarjoitteluMylly, joka aloitti toimintansa syyskuussa 2012. ”Myllyn” tärkein tehtävä on koordinoida ja jakaa Suomen kauppalaivaston harjoittelupaikat tasapuolisesti merenkulkualan oppilaitoksille ja niiden opiskelijoille. Ensimmäisenä toimivuotena jo noin 700 merenkulkualan opiskelijaa on sijoitettu laivaharjoitteluun HarjoitteluMyllyn kautta. Vuoden 2017 aikana noin 980 merenkulkualan opiskelijaa sijoitettiin laivaharjoitteluun HarjoitteluMyllyn kautta.

Mylly toimii linkkinä merenkulkualan oppilaitosten ja varustamoiden välillä. Mylly on aktiivisesti yhteydessä oppilaitoksiin ja varustamoihin. Myllyn tärkein tehtävä, harjoittelupaikkojen koordinoinnin lisäksi, on oppilaitosten ja varustamoiden informointi merenkulkualan harjoittelutilanteesta. Tarkoituksena on varmistaa harjoittelupaikkojen riittävyys ja tasapuolinen jakautuminen sekä auttaa varmistamaan suomalainen merenkulkualan osaaminen myös tulevaisuudessa.

HarjoitteluMyllyn toimintaa ylläpitää Suomen Varustamot ry.

Bernt Lindell
Toiminnanjohtaja

Bernt Lindell vastaa Harjoittelumyllyn toiminnasta.
+35850 420 3080 bernt.lindell@shipowners.fi