Digitalisaatio & automaatio

Teknologia ja lisääntyvä automaatio muokkaavat merenkulkua ja logistiikkaa. Kehittyvät tiedonkeräys ja -siirtomenetelmät tuottavat entistä laadukkaampaa, kattavampaa ja reaaliaikaisempaa tietoa. Tämä mahdollistaa alusten automaation ja autonomian edistymisen ja sitä kautta edistää meriliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Digitalisaatio tarjoaa myös varustamoille ja muille logistisen verkon toimijoille työkaluja palveluiden kehittämiseen ja prosessien tehostamiseen.

Hyvin toimivat yhteistyöverkostot ja ekosysteemit toimivat kehityksen kulmakivenä. Ne mahdollistavat yhteiset kokeilut, tiedonvaihdon ja oppimisen ja kirittävät kehitystä eteenpäin.

Uusien teknologiaan ja automaatioon perustuvien ratkaisujen mahdollistaminen meriliikenteessä edellyttää säännösten päivittämistä. Toukokuussa 2018 pidetyssä kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) turvallisuuskomitean kokouksessa päätettiin käynnistää työ säädösmuutosten tarpeen arvioimiseksi ja työstämiseksi. Osana tätä vuoden 2020 aikana valmistuvaa työtä luodaan monin tavoin pohjaa tulevaisuuden meriliikenteelle mm. määrittämällä aiheeseen liittyvää terminologiaa ja autonomian erilaisia tasoja ja muotoja.

Varustamoiden kansainvälinen kattojärjestö ICS (International Chamber of Shipping) on julkaissut raportin digitalisaation ja autonomisen merenkulun vaikutuksista merenkulkijoille: ICS Study 2018_Seafarers and digital disruption.

ONE SEA -EKOSYSTEEMI

One Sea -ekosysteemi kehittää autonomista merenkulkua. Ekosysteemin yhteisenä visiona on mahdollistaa täysin etäohjattavien alusten käyttö Itämerellä lähivuosien kuluessa ja autonominen kaupallinen meriliikenne vuoteen 2025 mennessä. Kehitystoiminnan merellisenä testausalueena toimii Rauman edustalla sijaitseva Jaakonmeri, joka on yksi ensimmäisiä älykästä meriliikennettä ja autonomista alusliikennettä varten perustettu testialue maailmassa.

One Sea -ekosysteemiä johtaa DIMECC ja siinä ovat mukana perustajajäsenet ABB, Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto ja Wärtsilä sekä Suomen Varustamot ry, Meriteollisuus ry ja Finnpilot. (Kuva: One Sea)