Digitalisaatio & automaatio

Teknologia ja lisääntyvä automaatio muokkaavat merenkulkua ja logistiikkaa. Kehittyvät tiedonkeräys ja -siirtomenetelmät tuottavat entistä laadukkaampaa, kattavampaa ja reaaliaikaisempaa tietoa. Tämä mahdollistaa alusten automaation ja autonomian edistymisen ja sitä kautta edistää meriliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Digitalisaatio tarjoaa myös varustamoille ja muille logistisen verkon toimijoille työkaluja palveluiden kehittämiseen ja prosessien tehostamiseen.

Hyvin toimivat yhteistyöverkostot ja ekosysteemit toimivat kehityksen kulmakivenä. Ne mahdollistavat yhteiset kokeilut, tiedonvaihdon ja oppimisen ja kirittävät kehitystä eteenpäin.

Uusien teknologiaan ja automaatioon perustuvien ratkaisujen mahdollistaminen meriliikenteessä edellyttää säännösten päivittämistä. Toukokuussa 2018 pidetyssä kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) turvallisuuskomitean kokouksessa päätettiin käynnistää työ säädösmuutosten tarpeen arvioimiseksi ja työstämiseksi. Osana tätä vuoden 2020 aikana valmistuvaa työtä luodaan monin tavoin pohjaa tulevaisuuden meriliikenteelle mm. määrittämällä aiheeseen liittyvää terminologiaa ja autonomian erilaisia tasoja ja muotoja.

Varustamoiden kansainvälinen kattojärjestö ICS (International Chamber of Shipping) on julkaissut raportin digitalisaation ja autonomisen merenkulun vaikutuksista merenkulkijoille: ICS Study 2018_Seafarers and digital disruption.

ONE SEA -EKOSYSTEEMI

One Sea -ekosysteemi kehittää autonomista merenkulkua. Ekosysteemin yhteisenä visiona on mahdollistaa täysin etäohjattavien alusten käyttö Itämerellä lähivuosien kuluessa ja autonominen kaupallinen meriliikenne vuoteen 2025 mennessä. Kehitystoiminnan merellisenä testausalueena toimii Rauman edustalla sijaitseva Jaakonmeri, joka on yksi ensimmäisiä älykästä meriliikennettä ja autonomista alusliikennettä varten perustettu testialue maailmassa.

One Sea -ekosysteemiä johtaa DIMECC ja siinä ovat mukana perustajajäsenet ABB, Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto ja Wärtsilä sekä Suomen Varustamot ry, Meriteollisuus ry ja Finnpilot. (Kuva: One Sea)

One Sea ja Suomen Varustamot järjestivät 21.5.2019 Helsingissä varustamoille suunnatun keskustelutilaisuuden automaation kehityksestä ja nykytilasta. EMSA:n entisen pääjohtaja Markku Myllyn lisäksi, alustuksina kuultiin ABB:n, Wärtsilä:n, Finnpilot Pilotage:in ja Cargotech:in puheenvuoroja.

Pääaiheita olivat mm. automaation sääntely sekä automaation eri tasot. Sääntelyn tarvetta arvioidaan parhaillaan globaalilla tasolla IMO:ssa. Sääntelyyn liittyvä työ on haasteellista, sillä osa-alueita joihin automaatio vaikuttaa on monia. Keskusteluissa nousi pinnalle datan rooli ja sen saatavuuden merkitys automaation kehittymiselle. Lisääntyvän teknologian myötä aluksissa olevat sensorit ja järjestelmät keräävät tietoa yhä enemmän. Keskusteluissa pohdittiin, miten ja kenen toimesta kertyvää tietoa voidaan hyödyntää.

Automaation kehitys on asteittaista, mutta sen vaikutukset tulevat olemaan merenkulussa suuria. Automaation lisääntymisellä on vaikutuksia etenkin turvallisuuteen, kustannuksiin ja joustavuuteen. Jotta automaatiosta saataisiin mahdollisimman tehokkaasti potentiaalinen hyöty irti, tulisi kommunikaation logististen ketjujen eri toimijoiden välillä parantua. Keskustelu tilaisuudessa kävi vilkkaana ja automaation kehittämisen kannalta sille on tilausta tulevaisuudessakin.

Tilaisuudessa esitetyt materiaalit löytyvät tästä:

Maritime Safety and Security in Automated Future_Markku Mylly

PILOTAGE IN FUTURE or THE FUTURE OF PILOTAGE_Finnpilot_Sanna Sonninen

Dealing with the changes in the maritime industry_ABB Eero Lehtovaara

WÄRTSILÄ WILL SHAPE OUT THE GLOBAL SMART MARINE ECOSYSTEM Wärtsilä

Autonomous Operations at Cargo Terminals_Cargotech_Tommi Pettersson

ÄLYVÄYLÄ

Liikenneviraston Merenkulun älyväylä -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään syvyysmalleja sekä olosuhdetietoja ja niiden ennusteita. Nämä parantavat mahdollisuuksia optimoida merikuljetuksia ja näin edistävät kauppamerenkulun väylien kuljetustehokkuutta. Pyrkimyksenä on, että tulevaisuuden älykäs väylä olisi tietoa tuottava kokonaisuus, joka kytkeytyisi saumattomasti osaksi muita järjestelmiä ja mahdollistaisi entistä paremman tilannetietoisuuden päätöksenteon pohjaksi. (Kuva: Liikennevirasto)

 

Sinikka Hartonen
Ympäristö ja Teknologia

Sinikka Hartonen vastaa ympäristöön ja teknologiaan liittyvistä kysymyksistä. +358 40 732 3164 sinikka.hartonen@shipowners.fi