Työ- ja sosiaali­lainsäädäntö

Merenkulun työympäristö poikkeaa muista toimialoista hyvin merkittävästi. Tämän vuoksi myös työ- ja sosiaalioikeudellinen lainsäädäntö on säädetty toimialaa huomioivaksi. Suomen Varustamot ry on aktiivisesti mukana merenkulun lainsäädäntötyössä.

Lait

Merityösopimuslaki, merimieslaki (723/1978) on korvattu 1.8.2011 lähtien uudella merityösopimuslailla (756/2011)
Merimiesten vuosilomalaki
Merityöaikalaki
Yhteistoimintalaki
Työturvallisuuslaki
Työterveyshuoltolaki
Merimiesten palkkaturvalaki
Laki laivaväen läähärintarkastuksista
Laki lääkärintarkastusrekisteristä
Kilpailukykylaki
Laki laivaväen luetteloinnista
Laki työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta
Alusrekisterilaki
Laki satamien turvatoimista ja niiden valvonnasta
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä

Asetukset

VN asetus aluksen lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta
VN asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella
VN asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella
VN asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä

Hans Ahlström
Senior Advisor