Tonnistovero

Tonnistoverolain edellytykset täyttävä varustamo voi valita lastin ja matkustajien kuljettamisen ja siihen läheisesti liittyvän toiminnan osalta tuloverotuksen sijasta tonnistoverotuksen. Tonnistoveron tavoitteena on vahvistaa merenkulun toimintaedellytyksiä, jotta suomalaisilla aluksilla olisi mahdollista pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja mahdollisuus turvata suomalainen merenkulku sekä huoltovarmuus. Tonnistovero mahdollistaa sen, että mahdollisimman suuri määrä ulkomaankaupan vienti- ja tuontikuljetuksista sekä matkustajaliikenteestä voidaan hoitaa suomen lipun alla olevalla tonnistolla, joka työllistää suomalaisia merenkulkijoita.

Hans Ahlström
Varatoimitusjohtaja, Työmarkkina- ja elinkeinopolitiikka

Hans Ahlström toimii yhdistyksen Varatoimitusjohtajana ja vastaa mm. työmarkkina- sekä elinkeinopolitiikasta. +35840 725 7110 hans.ahlstrom@shipowners.fi