Merityönvälitys

Merityönvälitys toimii Varsinais-Suomen TE-keskuksen alaisuudessa toimivan merivälityksen kautta. Merivälitys palvelee merialan työnantajia miehistön rekrytoinnissa ja välittää työnhakijoille merialan työpaikkoja.

Kaikki Suomessa asuvat merenkulkijat voivat hyödyntää merivälityksen palvelua (ei rajattu vain Varsinais-Suomessa asuville). Varustamoita kannustetaan ilmoittamaan avoimet merityöpaikat merivälitykseen.

Merivälityksen yhteystiedot: puhelin 0295 044 821 ja sähköposti ville.kaldstrom@te-toimisto.fi tai ville.kaldstrom@an-byran.fi.

 

Suomen Varustamot Ry