Lausunnot

Suomen Varustamot ry antaa lausuntoja varustamoelinkeinoa ja merenkulkua koskeviin kysymyksiin. Lausuntoja on kuluvan vuoden aikana annettu seuraavanlaisesti:

LAUSUNNOT 2022/23

LAUSUNNOT 2021

LAUSUNNOT 2020

LAUSUNNOT 2019

LAUSUNNOT 2018

LAUSUNNOT 2017

LAUSUNNOT 2016

LAUSUNNOT 2015

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi