Ympäristö ja ilmasto

Merikuljetus on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto, eikä sille ole korvaavaa vaihtoehtoista liikennemuotoa. Suomen Varustamot edistää jäsenistönsä ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä merenkulkua sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Seuraamme aktiivisesti ympäristömääräysten valmistelua, ympäristöteknologian kehittymistä sekä tutkimuksen tarjoamia ratkaisuja tiukentuviin ympäristömääräyksiin ja vihreämpään merenkulkuun.

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n asettamana tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä vähentää merenkulun aiheuttamia absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä 50 % verrattuna vuoteen 2008, ja vuosisadan loppuun mennessä saavuttaa täydellisen fossiilipäästövapauden. Varustamoelinkeino on esittänyt päästöleikkaustavoitteen kiristämistä niin, että koko maailman merenkulku olisi hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä.

Teemme yhteistyötä koko meriklusterin, kuljetusketjun, laitevalmistajien, viranomaisten, tutkijoiden ja Itämeren suojelujärjestöjen kanssa. Laaja yhteistyö eri toimijoiden välillä, kaikkia hyödyntävien parhaiden käytäntöjen löytäminen, sekä ennakoiva ja aktiivinen ote tulevaisuuden kehitykseen takaavat parhaat edellytykset kestävälle merenkululle ja paikan etujoukoissa.