Valletta-deklaraatio

Euroopan unionin merenkulkupolitiikan linja vuoteen 2020 valmisteltiin vuonna 2017 niin kutsutussa Valletta-deklaraatiossa. Deklaraatiossa lyötiin lukkoon tulevien vuosien prioriteetit merenkulkupolitiikassa. Deklaraatiossa linjataan, että etusijalla ovat alueen kilpailukyvyn vahvistaminen, hiilidioksiidipäästöjen alentaminen, digitalisaatio, toimivan sisäisen markkinan turvaaminen ja maailman luokan meriklusterin kehittäminen.

Valletta_deklaraatio.pdf