Valletta-deklaraatio

Euroopan unionin merenkulkupolitiikan linja vuoteen 2020 valmisteltiin vuonna 2017 niin kutsutussa Valletta-deklaraatiossa. Deklaraatiossa lyötiin lukkoon tulevien vuosien prioriteetit merenkulkupolitiikassa. Deklaraatiossa linjataan, että etusijalla ovat alueen kilpailukyvyn vahvistaminen, hiilidioksiidipäästöjen alentaminen, digitalisaatio, toimivan sisäisen markkinan turvaaminen ja maailman luokan meriklusterin kehittäminen.

Valletta_deklaraatio.pdf

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi