Suomen Varustamoiden Yrityskylä

Suomen Varustamot mukana yhdeksäsluokkalaisille suunnatussa Yrityskylässä

Suomen Varustamot on keväällä 2022 ollut ensimmäistä kertaa mukana Yrityskyläyhteistyössä. Uudessa oppimiskokonaisuudessa peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset pääsevät tutustumaan varustamoiden toimintaan ja merenkulkualaan.

Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä toimii valtakunnallisesti 12 alueella, tavoittaa noin 97 000 oppilasta vuodessa ja perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Yrityskylää pyörittää Talous ja nuoret TAT, jonka toimintaa rahoittavat muun muassa TT-säätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, yritykset, säätiöt, OKM ja kunnat. Suomen Varustamot toimii kumppanina Yrityskylän Helsingin toimipisteessä.

Oppiminen on hauskaa ja tehokasta pelin siivin

Yrityskylän yrityspelissä yhdeksäsluokkalaiset johtavat kilpaa yrityksiä kansainvälisillä markkinoilla. Suomen Varustamoiden ja Yrityskylän yhteistyössä kehittämässä yrityspelissä oppilaat johtavat Merirahti Oy varustamoa ja oppivat varustamotoiminnan lainalaisuuksia. Oppikokonaisuuden muodostavat opekoulutus, viisi Yrityskylä-oppituntia, pelitilanne peliareenalla sekä loppureflektointi.

Ennen peliä oppilaat opiskelevat luokkansa kanssa oppimateriaalia yritystoiminnasta, kuvitteellisen varustamon tiedoista ja merenkulkualasta Suomessa. Suomen Varustamoiden Yrityskylään osallistuvat yhdeksäsluokkalaiset pääsevät oppimaan mm. merenkulun merkityksestä Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle. 90% Suomen viennistä ja 80% tuonnista kuljetetaan meriteitse ja myös monet tutut arkipäiväiset tuotteet toimitetaan kauppojen hyllyille laivoilla.

Helsingin Kaisaniemessä, Yrityskylän oppiympäristössä paikan päällä tapahtuva yrityspeli havainnollistaa oppilaille, miten kuljetusketjut muodostuvat ja miten yritykset pyörittävät toimintaansa. Yläkoulun peli perustuu digitaaliseen materiaaliin ja koostuu neljästä kvartaalista, jotka muodostavat kokonaisuudessaan kokonaisen vuoden liiketoimintaa. Pelissä oppilaat seuraavat tabletilta oman yrityksensä muun muassa taloudellista tilannetta ja tuotantoa. Peliin kuuluu kilpailutuksiin osallistumista, kansainvälisiä kauppaneuvotteluita ja lainaneuvotteluita pankin kanssa. Peliin on sisällytetty yllättäviä tapahtumia, jotka vaativat nopeita toimenpiteitä ja luovuutta. Varustamopelissä polttoaineen hinta nousee yllättäen ja laivan moottorissa ilmenee huoltotarve.

Monipuoliseen peliin kuuluu myös mainehaittariskien arviointia, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista ja yrityksen logon suunnittelua.

Kiitosta saanut varustamopeli jatkuu

Varustamopeli sai ensimmäisen kevään aikana oppilailta ja opettajilta erinomaista palautetta. Yhdeksäsluokkalaisista parasta pelissä oli kilpaileminen, tiimiläisten kanssa tehtävä yhteistyö ja pelin mainepisteiden kerääminen.

Yrityskylän varustamopeli saa jatkoa syksyllä, kun yhteistyötä jatketaan yhdessä Varustamosäätiön kanssa. Tarkoituksena on myös tulevaisuudessa laajentaa peliä pääkaupunkiseudun Yrityskylästä muille alueille yhä suuremman oppilasmäärän tavoittamiseksi.

Yrityskyläyhteistyö on osa Suomen Varustamoiden yhteiskuntavastuuta ja tarjoaa samalla nuorille mahdollisuuden tutustua merkitykselliseen merenkulkualaan. Yrityskylän tavoitteena on saada nuoret innostumaan työelämästä, hallitsemaan omaa talouttaan ja toimimaan yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.

Suomen Varustamot on viime vuosina pyrkinyt edistämään merialan tunnettuutta ja houkuttelevuutta nuorten parissa, jotta alalle riittäisi tulevaisuudessa työvoimaa. Meriala ja varustamot tarjoavat Suomessa merkittävän määrän monipuolisia työpaikkoja ja lähivuosina työtarjonnan odotetaan kasvavan entisestään.

Osana varustamopeliä oppilaat mm. hakivat sertifikointia ja suunnittelivat yritykselleen tavaramerkit.