Työmarkkinat ja osaaminen

Suomen Varustamot ry osallistuu varustamoalaa koskevaan elinkeinopolitiikkaan ja päätöksentekoon työ- ja sosiaalilainsäädännössä sekä neuvottelee työehtosopimuksista alan työntekijäjärjestöjen kanssa.

Merenkulkuala tarjoaa monipuolista työtä ja mahdollisuutta kehittyä – merenkulun parista löytyy työtä erilaisille osaajille. Alalle voi päätyä hyvin monenlaisten koulutustaustojen kautta.

Suomalainen merenkulku työllistää suoraan hieman vajaa 10 000 työntekijää. Tämä merenkulkijaväestö takaa sen, että Suomessa on nyt ja tulevaisuudessa osaavia merenkulkijoita turvaamassa Suomen huoltovarmuuden ja suomalaisen kauppalaivaston.

Ammattitaitoisen merenkulkuväestön takaa myös merenkulun koulutus ja osaamisen kehittäminen. Tällä varmistetaan, että osaavaa merenkulkua riittää myös koko meriklusterin tarpeisiin, sillä alukset eivät ole ainoat, joissa tarvitaan osaavia merenkulkijoita. Osana merenkulkua meriklusteri työllistää n. 50 000 henkilöä ja välillisesti jopa 500 000 henkilöä. Tämän vuoksi Suomen Varustamot ry on tiivisti mukana edistämässä suomalaisen merenkulun työmarkkinoita ja merenkulun osaamista.