Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeisessä asemassa on koko Suomen lipun alla oleva tonnisto

Suomen Varustamot ry pitää tärkeänä sitä, että valtion tukitoimenpiteet toteutetaan niin, että ne turvaavat alan toimijoiden toimintakyvyn säilymisen kriisin yli, alalla säilyvät tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille huoltovarmuuskriittisille toimijoille eivätkä tukitoimenpiteet aseta varustamoita eriarvoiseen asemaan tai aiheuta markkinahäiriöitä.

Vuoden 2019 lopussa Kiinan Wuhanissa alkanut, maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi varustamojen toimintaan. Suomessa tilanne alkoi eskaloitua maaliskuun alussa, jolloin ensimmäiset vaikutukset alkoivat näkymään erityisesti ropax-/matkustaja- alusliikenteessä matkustusrajoitusten ja rajojen sulkemisen jälkeen. Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana tilanne laajeni koskemaan kaikkien varustamojen toimintaa.

Suomen hallitus on kriisin alusta asti korostanut rahtikuljetusten jatkuvuuden merkitystä. Rahtikuljetukset ovat olleet myös Euroopan komission prioriteettina. Suomen ulkomaankaupasta lähes 90 prosenttia kulkee meritse ja merikuljetusten häiriötön jatkuvuus on yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä.

Koronapandemian vaikutus rahtiliikenteeseen on ollut merkittävä. Toimitusketjujen hidastuminen, tavaravirtojen uudelleen suuntautuminen sekä kysynnän hiipuminen ovat vaikuttaneet negatiivisesti kaikkien lastialusvarustamoiden talouteen. Lisäksi pandemian rajoittamiseen liittyvät muut toimet ovat aiheuttaneet epävarmuutta varustamotoimintaan mm. vaikeuttamalla miehistön vaihtojen toteuttamista.

Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeisessä asemassa on koko Suomen lipun alla oleva tonnisto. Huoltovarmuuden ja yhteiskunnan päivittäisen toimivuuden varmistamiseksi merikuljetusten häiriötön jatkuvuus koronapandemian jatkuessa on ensiarvoisen tärkeää. Merenkulku on maailman kaupan verisuonisto, jonka häiriöt vaikuttavat laajasti kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Suomalaisen tonniston ja varustamoiden toimintakyvyn ylläpitäminen kriisin aikana on äärimmäisen tärkeää, sillä se nopeuttaa toiminnan palautumista ja kriisistä toipumista tilanteen normalisoiduttua.

Markkinaehtoinen toiminta on aina ensisijaista. Kriisitilanteessa toiminnan jatkuvuuden ja huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitaan kuitenkin usein myös valtiovallan toimenpiteitä, erityisesti silloin kun valtioiden asettamat rajoitukset haittaavat ja vaikeuttavat normaalia liiketoimintaa ja vaikuttavat heikentävästi kysyntään. Näin on tapahtunut vallitsevan koronapandemian aikana.

Koronapandemia ei valitettavasti ole vielä ohi. Jo tähänastisen kriisin vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen ja edessä on mahdollisesti toinen aalto, joka voi vielä syventää kriisiä.

 

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi