Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeisessä asemassa on koko Suomen lipun alla oleva tonnisto

Suomen ulkomaankaupasta lähes 90 prosenttia kulkee meritse ja merikuljetusten häiriötön jatkuvuus on yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä.

Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeisessä asemassa on koko Suomen lipun alla oleva tonnisto. Huoltovarmuuden ja yhteiskunnan päivittäisen toimivuuden varmistamiseksi merikuljetusten häiriötön jatkuvuus poikkeusoloissa on kriittisen tärkeää. Merenkulku on maailman kaupan verisuonisto, jonka häiriöt vaikuttavat laajasti kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin.

Suomalaisen tonniston ja varustamoiden toimintakyvyn ylläpitäminen kriisin aikana on äärimmäisen tärkeää, sillä se nopeuttaa toiminnan palautumista ja kriisistä toipumista tilanteen normalisoiduttua.

 

 

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi