Suomi on saari

Suomi on saari – näin on ainakin viennin ja tuonnin kannalta. Kansantaloutemme on riippuvainen merenkulusta, sillä 85% viennistä ja tuonnista kuljetetaan meriteitse. Kuten melkein kaikkialla Euroopassa, Suomi on jo pitkään investoinut tämän tärkeän meritien toimintavarmuuteen. Yksi keskeisimmistä keinoista on miehistötuki. Miehistötuki laskee henkilöstökulut kilpailukykyiselle tasolle, eli mahdollistaa suomalaisen merenkulun.

Suomen Varustamot Ry