Suomen Varustamot

Suomen Varustamot ry:n jäsenistöön kuuluu 23 ulkomaanliikennettä harjoittavaa varustamoa. Yhdistys edeltäjineen on tuonut esiin suomalaisten varustamoiden tarpeita elinkeino- ja työmarkkinapolitiikassa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti jo vuodesta 1917. Suomalainen varustamoelinkeino on teknologian ja ympäristöinnovaatioidenedelläkävijä, ja on vahvasti mukana kehittämässä uusia ratkaisuja vähäpäästöiseen merenkulkuun.

Toimintamme painopisteet ovat:

  • Elinkeino- ja merenkulkupolitiikka
  • Työmarkkina-asiat
  • Ympäristö ja toimiva infra
  • Turvallisuus ja uudet teknologiat
  • Osaamisen varmistaminen

 

 

Suomen Varustamot edistää elinkeinonsa kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä proaktiivisella vaikuttamisella myös kansainvälisesti. Kansainväliset kattojärjestömme ovat Euroopan tasolla European Community Shipowners Associations (ECSA) ja globaalilla tasolla International Chamber of Shipping (ICS).

ECSA European Community Shipowners’ Association

ICS International Chamber of Shipping

Globaali merenkulkujärjestö International Maritime Organization (IMO) sääntelee kansainvälistä merenkulkua. Suomen Varustamot on aktiivisesti mukana IMO:n työssä ja tuo suomalaisen merenkulun tarpeita ja näkemyksiä esiin sääntelyn valmistelussa.

IMO International Maritime Organization

Yhdistyksen historiaa

Suomen Varustamot ry (Rederierna i Finland) perustettiin 28.4.2008.

Yhdistyksen historia ulottuu vuoden 1917 toukokuuhun, jolloin perustettiin Merenkulkuliitto. Merenkulkuliitto lakkautettiin 1932 ja sen toimintaa jatkamaan perustettiin kaksi yhdistystä, Suomen Laivanvarustajain yhdistys, myöhemmin nimeltään Suomen Varustamoyhdistys ja Ålands Redarförening. Kolmas merkittävä varustamoyhdistys perustettiin vuonna 1986 ja sen nimeksi tuli Ulkomaanliikenteen Pientonnistoyhdistys joka myöhemmin muutti nimensä Rahtialusyhdistykseksi.

Näiden kolmen yhdistyksen eli Suomen Varustamoyhdistyksen,Rahtialusyhdistyksen ja Ålands Redarförening:n jäsenvarustamot ovat Suomen Varustamot ry:n perustajina ja jäseninä.

Varustamoelinkeinon historiaa esittelevä video esitettiin ensi kertaa yhdistyksen 100-vuotis juhlatilaisuudessa 2017.

 

 

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi