Vastuullisuus

Ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus ovat merenkulkualan megatrendejä maailmanlaajuisesti ja suomalaiset varustamot ovat niissä edelläkävijöitä. Merenkulkuelinkeino on jo pitkään panostanut vahvasti ympäristövastuullisuuteen ja Suomessa on kehitetty uusia ratkaisuja, joista on malliksi muuallekin. Suomessa vastuullisuus nähdään toimintatapana ja kilpailuetuna.

Infograafi: Merikuljetus on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto

Olof Widén
Johtava asiantuntija

Olof Widén on Johtava asiantuntija, hänen vastuualueena on mm. ympäristökysymykset, alusturvallisuus sekä pätevyysasiat.
+358400 723355
olof.widen@shipowners.fi