Valtiontuen suuntaviivat

Suomen merenkulku on sidoksissa EU:n linjauksiin, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n merenkulkumaiden toimintaedellytyksiä.

EU:ssa on huoli siitä, että eurooppalainen kauppalaivasto häviää kilpailussa halpalippumaille. Suomi ja 18 muuta EU:n merenkulkuvaltiota ovat siirtyneet joko nettopalkkoihin tai verojen ja työvoiman sivukustannusten palautuksiin tai huojennuksiin.

Merenkulun kilpailukykytukilain palautusten edellytyksenä on että alusten työvoimakustannuksia on leikattava tasolle, joka yhdessä palautusten kanssa mahdollistavat kilpailukykyisen toiminnan kansainvälisessä meriliikenteessä. Työmarkkinaosapuolet ovat tästä sopineet.

Uudistusten myötä merenkulku on kehittynyt myötätuulessa. Vuodesta 2010 Suomen kauppalaivasto on vahvistunut 14,7 prosenttia. Uusia työpaikkoja on syntynyt lisää (4,4 prosenttia). Tavoitteenamme on siirtyä nettopalkkajärjestelmään monien muiden maiden tapaan. Se vahvistaisi myönteistä kehitystä Suomen lipun alla.