Alusliikenteen tilannekuva

Itämeri on merkittävä väylä Suomen viennille ja tuonnille, josta n. 80-90% kulkee meritse. Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista ja sen kautta kulkee 15% koko maailman merikuljetuksista.

HELCOM:n (Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission) tilastojen mukaan Itämerellä on jokaisena hetkenä noin 2000 alusta. Kuukausittain aluksia merialueella liikennöi 3500-5500.Service provided by MarineTraffic.com