Kansainvälinen sääntely ja ohjeistus

Merenkulku on kansainvälisestä luonteesta johtuvan toiminnan vuoksi hyvin kansainvälisesti säänneltyä. Merenkulun kansainvälinen sääntely rakentaa pohjan kansalliselle sääntelylle, joka takaa kansainvälisesti yhteneväisen sääntelyn merenkulun toimintaympäristössä.

In English

Hans Ahlström
Varatoimitusjohtaja, Työmarkkina- ja elinkeinopolitiikka

Hans Ahlström toimii yhdistyksen Varatoimitusjohtajana ja vastaa mm. työmarkkina- sekä elinkeinopolitiikasta. +35840 725 7110 hans.ahlstrom@shipowners.fi