Työvoima­kustannusten palautus­järjestelmä

Suomalaista merenkulkua tuetaan EU:n komission asettamien valtiontukisääntöjen rajoissa. EU tavoitteena on kilpailuneutraliteetti halpalippumaihin nähden. Merenkulun osalta kyse ei ole niinkään tuesta, vaan työvoimakustannusten palautusjärjestelmästä, jossa valtio hyvittää työntekijöiden verot sekä sosiaali- ja eläkemaksut.

Suomessa tulisi siirtyä nettopalkkajärjestelmään, joka on yleinen käytäntö EU-maissa ja mm. Ruotsissa. Järjestelmä turvaa vastuullisten eurooppalaisten varustamojen kilpailukyvyn suhteessa halpalippumaihin. Nykyiseen järjestelmään verrattuna nettopalkka lisäisi järjestelmän selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, yksinkertaistaisi ja pienentäisi hallinnointitaakkaa sekä vahvistaisi pienten varustamojen asemaa.

 

 

Matkustaja-alustuki grafiikka: Suomen Merimies-Unioni