Henkilöstö ja organisaatio

Suomen Varustamot ry:n organisaatiorakenne.

Henkilöstö

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

+358 40 547 6762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Hans Ahlström
Varatoimitusjohtaja

työmarkkinapolitiikka ja elinkeinopolitiikka

+358 40 725 7110
hans.ahlstrom@shipowners.fi

Olof Widén
Johtava asiantuntija

ympäristö-, alusturvallisuus- ja pätevyysasiat

+358 400 723 355
olof.widen@shipowners.fi

Sinikka Hartonen
Johtava asiantuntija

teknologia, t&k, digitalisaatio ja automaatio

+358 40 732 3164
sinikka.hartonen@shipowners.fi

Maija Mattila
Työmarkkinajuristi

+358 400 560 594
maija.mattila@shipowners.fi

Maj Jäntti
Viestintäkoordinaattori

+358 50 505 9249
maj.jantti@shipowners.fi

Harjoittelumylly

Bernt Lindell
Toiminnanjohtaja

+358 50 420 3080
mylly@shipowners.fi

Huoltovarmuusorganisaatio

Juha Savisaari
Poolisihteeri

vesi- ja ilmakuljetuspooli

+358 40 520 1694
juha.savisaari@shipowners.fi