Meriklusteri

Merenkulku ja siihen liittyvä osaaminen ovat Suomen talouden kivijalka. Suomella on mahdollisuus tulla maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun meriklusterin globaalit markkinat kasvavat lähivuosikymmeninä merkittävästi.

Meriklusteri työllistää yli 50 000 henkilöä ympäri maata ja sen liikevaihto on yli 13 miljardia euroa. Suomen meriklusterille vastuullisuus on toimintatapa ja kilpailuetu. Suomalaiset varustamot ovat jo vuosien ajan olleet eturintamassa ja toimineet referensseinä ja testialustoina meriteollisuuden innovaatioille.

Laivanrakennuksesta uusiutuvaan energiaan, merenkulkuun ja siniseen kasvuun: meriklusteri on monen eri sektorin yhteistyöverkosto.

Meriklusterin keskeisimmät elinkeinoelämän toimijat tekevät yhteistyötä Suomen Meriklusteri hankkeen tiimoilta:

Varustamot:  Jäsenistöön kuuluu 26 varustamoa ja 105 alusta ulkomaanliikenteessä. Näiden varustamoiden liikevaihto 2016 oli 2,4 miljardia euroa.   Merimiesammateissa Suomessa työskentelee noin 9 000 . Suomen alusrekisterissä yli 15-metrisiä kauppalaivoja 688, suurin osa pieniä.

Satamaoperaattorit: Ahtaus- ja terminaalitoimintaa, tavarankäsittelyä ja logistiikkapalveluja hoitavia yrityksiä, 40 jäsenyritystä.   Jäsenyritykset käsittelevät vuosittain tavaraa yli 50 miljoonaa tonnia. Jäsenyritysten palveluksessa noin 3000 henkilöä.

Meriteollisuus: Meriteknisen alan laitevalmistajia, kokonaistoimittajia, suunnittelutoimistoja, ohjelmisto-, materiaali- ja järjestelmätoimittajia sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshoretelakoita.   Liikevaihto noin 8 miljardia euroa.  Viennin osuus yli 90 %. Työllistää noin 30 000.

Satamat: Päätoimisia satamayhtiöitä 24, palveluksessa noin 600 henkilöä. Lisäksi teollisuuden omia satamia.   Kautta kulkee noin 95 % Suomen ulkomaankaupan tuonnista ja viennistä.   Vuonna 2017 ulkomaan tavaraliikenne satamissa noin 98,7 miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuoteen 4,1%.

Meriklusteri työllistää välittömästi noin 50 000 henkilöä ja välillisesti jopa 0,5 miljoonaa Liikevaihto noin 13 miljardia (2016). Mukana on noin 3 000 yritystä. Merikuljetusten osuus Suomen tuonnista on 80 % ja viennistä 90 % .