Meriklusteri

Merenkulku ja siihen liittyvä osaaminen ovat Suomen talouden kivijalka. Suomella on mahdollisuus tulla maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun meriklusterin globaalit markkinat kasvavat lähivuosikymmeninä merkittävästi.

Meriklusteri työllistää yli 50 000 henkilöä ympäri maata ja sen liikevaihto on yli 14 miljardia euroa. Suomen meriklusterille vastuullisuus on toimintatapa ja kilpailuetu. Suomalaiset varustamot ovat jo vuosien ajan olleet eturintamassa ja toimineet referensseinä ja testialustoina meriteollisuuden innovaatioille.

Laivanrakennuksesta uusiutuvaan energiaan, merenkulkuun ja siniseen kasvuun: meriklusteri on monen eri sektorin yhteistyöverkosto.

Suomen Meriklusteri esittäytyy Helsingin Sanomien välissä julkaistussa erikoisliitteessä. Lue lisää meriklusterin mahdollisuuksista ja ainutlaatuisesta yhteistyöstä:  Suomen_meriklusteri_HS_20.5.2018

Meriklusterin yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on miljardeja euroja

Suomen meriklusterin yritysten merellisten liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli noin 14,5 miljardia euroa. Meriteollisuuden osuus oli suurin eli noin 9,0 miljardia euroa.

Varustamoiden ja muiden merenkulkuun liittyvien elinkeinojen liikevaihto oli 3,6 miljardia euroa. Satamatoimintojen osuus oli 1,6 miljardia euroa. Muiden meriklusteria palvelevien toimintojen liikevaihto oli 0,3 miljardia euroa.

Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti meriklusterin toimijoihin ja talouteen merkittävästi. Vuoden 2020 tunnusluvut julkaistaan syksyllä 2021.

Meriklusterin tunnuslukujen päivitystyön on toteutettanut Turun yliopiston Brahea-keskus osana Meritietoportaali-hanketta, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskus.

Meriklusterin keskeisimmät elinkeinoelämän toimijat tekevät yhteistyötä Suomen Meriklusteri hankkeen tiimoilta:

Suomen Varustamot:  Jäsenistöön kuuluu 25 varustamoa ja n. 110 alusta ulkomaanliikenteessä. Näiden varustamoiden liikevaihto on n. 2,4 miljardia euroa.   Merimiesammateissa Suomessa työskentelee noin 9 000 henkilöä. Suomen alusrekisterissä yli 15-metrisiä kauppalaivoja 688, suurin osa pieniä.

Satamaoperaattorit: Ahtaus- ja terminaalitoimintaa, tavarankäsittelyä ja logistiikkapalveluja hoitavia yrityksiä, 40 jäsenyritystä.   Jäsenyritykset käsittelevät vuosittain tavaraa yli 50 miljoonaa tonnia. Jäsenyritysten palveluksessa noin 3000 henkilöä.

Meriteollisuus: Meriteknisen alan laitevalmistajia, kokonaistoimittajia, suunnittelutoimistoja, ohjelmisto-, materiaali- ja järjestelmätoimittajia sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshoretelakoita.   Liikevaihto noin 8 miljardia euroa.  Viennin osuus yli 90 %. Työllistää noin 30 000.

Satamat: Päätoimisia satamayhtiöitä 24, palveluksessa noin 600 henkilöä. Lisäksi teollisuuden omia satamia.   Kautta kulkee noin 95 % Suomen ulkomaankaupan tuonnista ja viennistä.   Vuonna 2017 ulkomaan tavaraliikenne satamissa noin 98,7 miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuoteen 4,1%.

Meriklusteri työllistää välittömästi noin 50 000 henkilöä ja välillisesti jopa 0,5 miljoonaa Liikevaihto noin 14,5 miljardia . Mukana on noin 3 000 yritystä. Merikuljetusten osuus Suomen tuonnista on 80 % ja viennistä 90 % .