Strategia

Tuulivoimaa ja LNG:tä hyödyntävä m/s Viking Grace

Visio 2025

Merenkulun merkitys Suomelle ymmärretään laajasti. Suomen kauppalaivasto on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja merenkulkuala luo hyvinvointia. Ala on arvostettu, ympäristöystävällinen, vastuullinen ja uudistuva.

Vihreää merenkulkua sinisellä merellä

Missio

Suomen Varustamot edistää elinkeinonsa kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä proaktiivisella vaikuttamisella kansallisesti ja kansainvälisesti.

Strategiset päämäärät 2025:

1.Suomen lipun kilpailukyky on EU-maiden kärkeä. Varustamoelinkeinon toimintaedellytykset ovat vakaat ja ennakoitavat.

2.Suomen kauppalaivaston  markkinaosuudet sekä vientiettä tuontikuljetuksissa ja matkustajaliikenteessä ovat kasvaneet  yli 40 %:iin, varmistaen kansallisen huoltovarmuuden.

3.SV on arvostettu ja tunnettu proaktiivinen toimija, jonka kannanotot ovat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia.

4.Merenkulkuala on laajasti tunnettu vastuullisena toimijana sekä edelläkävijä uuden teknologian ja innovaatioiden kehittämisessä.

5.Osaavat, motivoituneet ja hyvinvoivat ihmiset ovat voimavaramme. Alan osaaminen vastaa nopeasti muuttuvan toimintaympäristön edellytyksiä.

Toiminnan painopisteet:

Elinkeino- ja merenkulkupolitiikka
Työmarkkina-asiat
Ympäristöasiat
Teknologia ja turvallisuus
Osaamisen varmistaminen

Tähän uskomme:

Asiantuntemus
Vaikuttavuus
Vastuullisuus
Ympäristötietoisuus

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi