Strategia

Vihreää merenkulkua sinisellä merellä

Missio

Suomen Varustamot edistää elinkeinonsa toimintaedellytyksiä ja  kilpailukykyä proaktiivisella vaikuttamisella kansallisesti ja kansainvälisesti.

Visio 2026

Merenkulun merkitys Suomelle ymmärretään laajasti.

Suomalaisten varustamoiden toimintaedellytykset ovat kansainvälisesti kilpailukykyiset. Varustamot ovat edelläkävijöitä vastuullisessa merenkulussa. Ala etenee kunnianhimoisesti kohti nollapäästöistä merenkulua, saavuttaen hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Arvot

Vastuullinen

Asiantunteva

Vaikuttava

Strategiset päämäärät 2026

1.Suomalaiset varustamot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Varustamoelinkeinon toimintaedellytykset ovat vakaat ja ennakoitavat. Suomen talvimerenkulun erityispiirteet huomioidaan kansainvälisessä sääntelyssä.

2.Riittävä ja monipuolinen suomalainen varustamotoiminta varmistaa huoltovarmuuden kannalta tärkeät merikuljetukset.

3.Suomalaiset varustamot tunnetaan laajasti vastuullisina toimijoina sekä edelläkävijöinä uusien päästöjä vähentävien teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa.

4.Suomalaiset varustamot ovat eturintamassa kokeilemassa, kehittämässä ja ottamassa käyttöön uusia vähä- ja nollapäästöisiä käyttövoimia. Vaihtoehtoisia polttoaineita on saatavilla kilpailukykyiseen hintaan.

5.Suomen Varustamot ry. on arvostettu ja tunnettu proaktiivinen toimija, jonka kannanotot ovat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia. Vahva EU-vaikuttaminen on keskeinen osa toimintaamme.

6. Osaavat, motivoituneet ja hyvinvoivat ihmiset ovat voimavaramme. Ala  houkuttelee uusia ammattilaisia ja alan osaaminen vastaa nopeasti  muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Koulutusjärjestelmä on kehitetty vastaamaan alan tarpeita.

Toiminnan painopisteet

  • Elinkeino- ja merenkulkupolitiikka
  • Työmarkkina-asiat
  • Ympäristö ja toimiva infra
  • Turvallisuus ja uudet teknologiat
  • Osaamisen varmistaminen

 

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi