Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuuden merkitys merenkulussa on noussut entistä tärkeämmäksi. Merenkulun digitalisaation ja automaation kehittyessä, myös kyberturvallisuusriskit kasvavat. Aluksilla on digitaalisesti integroituja järjestelmiä, jotka ovat internetin kautta yhteydessä muun muassa maaorganisaatioihin, operaattoreihin ja palveluiden tuottajiin. Tietotekniikan käyttö aluksilla on lisääntynyt myös erilaisten sosiaalisten yhteyksien sekä matkustajille suunnattujen palvelujen kautta.

Internetin kautta toimivat järjestelmät ja tiedonsiirrot ovat enenevissä määrin alttiita tietomurtoille ja operatiivisia järjestelmiä haittaaville kyberhyökkäyksille. Integroitujen järjestelmien toimintavarmuuden turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi varustamoiden tulee kehittää riskienhallintaa, joka huomioi kyberturvallisuuden. Kyberriskienhallintajärjestelmä on nykyisin oltava integroituna osaksi alusten ISM-turvallisuusjohtamisjärjestelmän riskienhallintaa. Kyberturvallisuuteen liittyviä asioita valvoo kansallisen viranomaisen, Traficomin lisäksi eri luokituslaitokset.

Uusi merenkulun kyberturvallisuusohjeistus varustamoille ja aluksille

Suomen Varustamot ry ja Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Vesikuljetuspooli ovat julkaisseet kyberturvallisuuden parhaat käytännöt -ohjeistuksen varustamoille ja aluksille.

Ohjeistus perustuu yhdessä tehtyyn laajaan merenkulun kyberturvallisuusselvitykseen. Selvitys ja ohjeistukset on luettavissa ja ladattavissa sähköisinä versiona alla olevista linkeistä, sekä Huoltovarmuuskeskuksen sivuilla. Dokumenteista painetaan paperiset julkaisut syksyn 2021 aikana.

Maritime Cybersecurity Report – Finnish Maritime Cybersecurity Maturity

Ohjeistus suomeksi:

Merenkulun kyberturvallisuus – Varustamon parhaat käytännöt

Merenkulun kyberturvallisuus – Parhaat käytännöt aluksille

Guider på svenska:

Maritim Cybersäkerhet – Bästa praxis för rederier

Maritim Cybersäkerhet – Bästa praxis för fartyg

Guides in English:

Maritime Cybersecurity – Best practice for shipping companies

Maritime Cybersecurity – Best parctice for vessels