Tiedotteet

Varustamobarometri on julkaistu

Uusimman varustamobarometrin mukaan aiempien vuosien noususuhdanne merenkulku- ja varustamoalalla näyttää olevan päättymässä. Myös tuleva 12 kuukauden jakso nähdään kehityksen suhteen aiempaa heikompana. Tiedot ilmenevät Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Center Finlandin julkaisemasta varustamobarometristä, joka kartoittaa vuosittain varustamoalan johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Barometrin toimeksiantajia ovat Liikenne- ja viestintävirasto…

22. tammikuuta 2020 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää

Varustamot haluavat laivoille päästömaksun – tavoitteena hiiletön merenkulku

Kansainvälinen varustamojärjestö esittää varustamoille pakollista päästömaksua, jonka tuotot käytettäisiin kaupallisesti kannattavien nollapäästöisten laivojen kehittämiseen 2030-luvun alkuvuosiin mennessä. Varustamoiden kansainvälinen kattojärjestö International Chamber of Shipping (ICS) julkaisi tänään esityksen alan ensimmäisestä yhteisestä tutkimus- ja kehitysrahastosta, jonka tavoitteena on poistaa kansainvälisen merenkulun CO2 -päästöt. Ehdotus rahaston perustamisesta esitetään kansainväliselle merenkulkujärjestölle IMO:lle seuraavassa ympäristösuojelukomitean kokouksessa huhtikuussa 2020. Rahaston…

18. joulukuuta 2019 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää