Tiedotteet

IMO:n neljäs merenkulun kasvihuonekaasu­selvitys on valmistunut – alusten energia­tehokkuuden parantuessa päästökehitys on erkaantunut meri­kuljetusten määrän kasvusta

IMO:n neljäs selvitys meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä (KHK) on valmistunut heinäkuussa 2020. Selvitys tarkastelee meriliikenteen päästöjä vuodesta 2012 vuoteen 2018. Ensimmäistä kertaa IMO:n KHK-selvitys ottaa myös kantaa kansanvälisen merenkulun energiatehokkuuteen vuonna 2008, joka on IMO:n päästöjenvähennys strategian vertailuvuosi. Selvityksen mukaan meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet suhteessa vertailuvuoteen 2008 ja erkaantuneet merikuljetusten määrän kasvukehityksestä. Vuodesta 2008 hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet…

10. elokuuta 2020 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää

Skenaariotyö Helsingin satamien toimintojen sijoittumisen vaikutuksista valmistui

Helsingin sataman tiedote 1.7.2020 – Matkustajaliikenteen keskittäminen Vuosaareen olisi epärealistista. Helsingin Satama Oy on pormestari Jan Vapaavuoren pyynnöstä laatinut skenaariotyön Helsingin satamien toimintojen sijoittumisen vaikutuksista sataman liiketoimintaan ja Helsingin kaupungin maailman toimivin kaupunki -vision toteutumiseen. Skenaariotyössä tarkasteltiin kolmea eri vuoteen 2040 ulottuvaa vaihtoehtoa liikenne- ja matkustusennusteiden, asiakasnäkemyksien, investointitarpeiden ja teknologisen kehityksen näkökulmasta.     Toiminta jatkuu…

1. heinäkuuta 2020 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää