Tiedotteet

Eurooppalaiset varustamot ovat linjanneet merenkulun prioriteetit tuleville vuosille

Varustamoiden eurooppalainen kattojärjestö ECSA on julkistanut strategiset prioriteettinsa eurooppalaiselle merenkululle seuraavan viiden vuoden ajaksi. Linjausten mukaan pääpainopiste tulevina vuosina tulee olemaan kilpailukyvyn ja vapaan kaupan mahdollistamisessa EU:n ja kansainvälisellä tasolla, sekä päästöjen vähentämisessä, innovaatioissa sekä ihmisissä, eli itse merenkulkijoissa. Merenkulun strateginen merkitys Euroopalle on merkittävä. 76% EU:n ulkopuolisesta kaupasta kulkee meritse ja eurooppalaiset varustamot omistavat…

19. maaliskuuta 2019 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää

Suomen Varustamot ja Suomen Laivanpäällystöliitto hyväksyivät valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen.

Osapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen valtakunnansovittelijan johdolla. Sovinto koskee kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia.Varatoimitusjohtaja Hans Ahlström toteaa, että sovitut palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa työmarkkinoilla, 1,6 %. Osapuolet jatkavat yhdessä suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn kehittämistä. Suomen Varustamot ry on tyytyväinen Suomen Merimies-Unionin, Suomen Konepäällystöliiton ja Suomen Laivanpäällystöliiton kanssa saavutettuihin, yleistä linjaa noudattaviin neuvottelutuloksiin. Valtakunnansovittelijan johdolla käydyt neuvottelut sujuivat hyvässä ja rakentavassa…

11. maaliskuuta 2019 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää