Tiedotteet

Ensimmäinen toteutuneisiin tietoihin perustuva MRV-­dataraportti EU:n merenkulun hiilidioksidi­päästöistä

Euroopan komissio on julkaissut ensimmäisen toteutuneisiin tietoihin perustuvan MRV-dataraportin EU:n merenkulun hiilidioksidipäästöistä. EU:n seuranta-, raportointi- ja todentamisjärjestelmän, eli niin kutsutun MRV-päästönmittausjärjestelmän (Monitoring, Reporting, Verifying) ansiosta, merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisella tarkkuudella. Tulokset raportoidaan Euroopan komissiolle. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on kerännyt päästötietoja maailmanlaajuisesti vuoden 2019 alusta lähtien. EU:n MRV-järjestelmä on ollut voimassa vuodesta 2018 ja…

28. toukokuuta 2020 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää

Uusi selvitys merenkulun ympäristö­perusteisista kannustimista Itämeren alueella

Merenkulun ympäristöperusteisista kannustimista Itämeren alueella on valmistunut uusi selvitys. ”Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport in the Baltic Sea region” luo kattavan yleiskatsauksen Itämeren alueella sovellettaviin taloudellisiin kannustimiin merenkulun ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksen tavoitteena on arvioida kansallisten ja EU-tason kannustimien vaikutuksia, tunnistaa niiden käyttöön liittyvät haasteet ja löytää parhaat käytännöt.…

12. toukokuuta 2020 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää