Suomen Meriklusteri -organisaatio

Suomen Meriklusterin elinkeinotoimijat ovat aloittaneet yhteistyöhankkeen, joka pyrkii nostamaan Suomen Meriklusterin maailman johtavaksi suunnannäyttäjäksi erityisesti ympäristöteknologian ja digitalisaation alueilla.

Hankkeen tavoitteena on meriklusteriyhteistyön edistäminen ja vahvistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti, toimijoiden verkostoituminen, tiedonvaihto sekä osaamisen kehittäminen ja jakaminen. Tavoitteena on myös edistää sinistä kasvua, Itämeren suojelua ja Suomen meriklusterin kilpailukykyä sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyötä. Hanke tukee uusien innovaatioiden syntymistä vähäpäästöisen merenkulun edistämiseksi sekä sinisen kasvun potentiaalin hyödyntämistä.

Hanke vaikuttaa innovaatioiden syntyyn edistämällä yhteistyötä ja jakamalla tietoa EU-rahoituksen käytännöistä sekä rahoituksen entistä laajemmasta hyödyntämisestä erityisesti uusien ympäristöratkaisujen pilotoinnissa.

Hankkeen projektipartnereina toimivat: Suomen Varustamot ry, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto ry ja Satamaoperaattorit ry.  Hanke on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sekä Ely-keskuksen rahoittama.

www.finnishmaritimecluster.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi