Aspon ESL Shipping on saanut päätökseen AtoB@C yrityskaupan ja yrityskaupan yhteydessä annetut Aspon uudet osakkeet on rekisteröity

31. elokuuta 2018

Aspo Oyj:n (”Aspo”) täysin omistama varustamo ESL Shipping Oy (”ESL Shipping”) on tänään saanut päätökseen yrityskaupan, jolla ESL Shipping ostaa varustamoliiketoimintaa harjoittavien AtoB@C Shipping AB:n ja AtoB@C Holding AB:n osakekannat (AtoB@C) (”Yrityskauppa”). Osana Yrityskaupan kauppahintaa annetut Aspon 444 255 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 31.8.2018. Uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Aspon osakkeiden kokonaismäärä on 31 419 779 osaketta. Aiemmin tiedotetun mukaisesti uudet osakkeet annettiin osakevastikkeena Yrityskaupan yhteydessä myyjille maksettavan käteisvastikkeen lisäksi ja niihin kohdistuu luovutusrajoitus ja panttaus. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 3.9.2018 alkaen.
Yrityskaupan myötä ESL Shippingin liikevaihto nousee vuoden 2017 luvuilla laskien noin 80 miljoonasta eurosta noin 160 miljoonaan euroon ja kuljetetut rahtimäärät kasvavat nykyisestä noin 11-12 miljoonasta tonnista noin 16-17 miljoonaan tonniin. Uudet LNG-alukset mukaan luettuna varustamolla on yhteensä 50 alusta kantavuudeltaan 468 000 tonnia kuollutta painoa aikaisemman 331 000 tonnin sijaan. ESL Shippingin asema vahvistuu nykyistä pienempien alusten kokoluokassa ja sen liiketoiminta laajenee uusien asiakkuuksien sekä kuljetettavien tavaravirtojen myötä.

”Aspon strategiana on kehittää johtavia yhtiöitä toimialallaan. Yrityskauppa kasvattaa ESL Shippingin uuteen kokoluokkaan ja luo hyvät edellytykset parantaa varustamon operoinnin tehokkuutta ja kokonaiskannattavuutta”, sanoo Aspon toimitusjohtaja ja ESL Shippingin hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen.
Aspo on tiedottanut pörssitiedotteilla Yrityskaupasta 29.6., kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöksestä 27.7. ja suunnatusta osakeannista 28.8.

ASPO OYJ

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Aki Ojanen, Aspon Oyj:n toimitusjohtaja ja ESL Shippingin hallituksen puheenjohtaja,
+358 400 106 592, aki.ojanen@aspo.com

Mikki Koskinen, ESL Shippingin toimitusjohtaja,
+358 50 351 7791, mikki.koskinen@eslshipping.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shipping varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin sääolosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä. AtoB@C-yrityskaupan toteuduttua ESL Shippingillä on uudisrakennukset mukaan luettuna yhteensä 50 alusta kantavuudeltaan 468 000 tonnia kuollutta painoa aikaisemman 331 000 tonnin sijaan. Aluksista 19 on kokonaan omistettuja, 2 alusta on vähemmistöomistettuja, yksi alus on vuokrattu ja loput 28 ovat aikarahdattuja.