Finnlines laski reiteittäin matkustajakohtaiset hiilidioksidipäästöt – Finnlinesin alukset ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto matkustajille

1. elokuuta 2019

Matkustajakohtaiset vuoden 2018 CO2-luvut on laskettu Finnlinesin matkustajareiteillä Naantali–Kapellskär, Malmö–Travemünde ja Helsinki–Travemünde. Tiedot päivitetään vuosittain ja vuoden 2018 luvut muodostavat siten perustan tuleville laskelmille.

Kansainvälinen lainsäädäntö ja Finnlinesin luvut

MRV on EU:n asetus meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta ja se astui voimaan vuonna 2018 (MRV, EU 2015/757, EN 16258). IMO:n vastaava maailmanlaajuinen tietojenkäsittelyjärjestelmä alkaa vuonna 2019.

Finnlines on laskenut omat matkustajareittikohtaiset CO2-luvut käyttämällä viranomaisten vahvistamia EU:n asetuksen mukaisia MRV-lukuja. Finnlinesin luvut on verifioinut virallinen sertifiointilaitos.

Finnlinesin ropax-alukset kuljettavat sekä matkustajia että rahtia, ja siten vuotuiset polttoaine- ja päästötiedot jaetaan näiden kategorioiden kesken. MRV-standardin (EN 16258) mukaan voidaan valita joko massa- tai pinta-alametodi. Finnlines käyttää laskennassaan massametodia, koska suurin osa Finnlinesin toiminnoista keskittyy rahtiin. Massametodi-laskelmassa rahdin ja matkustajien suhde allokoidaan vuosittain kuljetettujen tavaramäärien ja matkustavien asiakkaiden mukaan.

Finnlinesin laivaston vuoden 2018 kokonaishiilidioksidipäästöt (CO2-päästöt) ovat pienentyneet noin 30 % verrattuna vuoteen 2008. Reittikohtaisesti vähennys voi olla jopa enemmän suurempien käyttöasteiden johdosta.

Vuonna 2018 matkustajakohtainen hiilidioksidipäästö reitillä:

  • Naantali–Kapellskär oli 13–14 kg CO2 / matkustaja (MS Finnswan, MS Finnfellow)
  • Malmö–Travemünde oli 15–16 kg CO2 / matkustaja (MS Europalink, MS Finnpartner, MS Finntrader)
  • Helsinki–Travemünde oli 69–79 kg CO2 / matkustaja (MS Finnlady, MS Finnmaid, MS Finnstar).

Vaihteluväli johtuu matkustajamääristä sekä esimerkiksi sääolosuhteista tai reittivalinnoista.

Selkeät päästötavoitteet ja uusia ekotehokkaita laivoja

Finnlines on sitoutunut YK:n alaisen merenkulkujärjestön, IMO:n (International Maritime Organization) strategiaan, jonka tavoitteena on vähentää kansainvälisen meriliikenteen vuosittaisia absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä vähintään 50 % vuoteen 2050 mennessä verrattaessa vuoden 2008 lukuihin.

Finnlines tekee pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi. Ympäristövastuullisuus on osa yhtiön päivittäistä toimintaa ja tähän kuuluu myös arkisia toimenpiteitä – esimerkiksi aikataulujen optimointi ja reittisuunnittelu tai aluksen nopeuden, kuorman ja vastuksen optimointi.

Näiden lisäksi Finnlinesin liikenteessä aloittaa lähivuosina yhteensä viisi uutta alusta, jotka on suunniteltu kaikki ympäristövaatimukset huomioiden pienentäen samalla Finnlinesin laivaston hiilijalanjälkeä entisestään. Näistä kolme on vihreän teknologian hybridijärjestelmällä toimivia roro-aluksia, joihin tullaan esimerkiksi asentamaan merimatkan aikana latautuvia litium-ioniakkuyksiköitä. Matkan aikana varastoitua sähköä voidaan käyttää satamassa ollessa ja siten satamakäynti on päästötön. Kaksi aluksista on uuden sukupolven Superstar-sarjan ropax-aluksia, jotka hyödyntävät nykyaikaisia ilmapäästöjä vähentäviä teknologioita. Molempien sarjojen ensimmäisiä aluksia odotetaan liikenteeseen vuosina 2021–2022.

Suomen viennistä noin 90 % ja tuonnista noin 80 % kuljetetaan meriteitse ja erityisesti jalostetuille tuotteille tihein vuoroin palveleva linjaliikenne on tärkeää. Finnlinesin ropax-palvelu yhdistää rahdin ja matkustajaliikenteen ekotehokkaasti ja reittien ja alusten korkea käyttöaste takaa matkustamisen kestävällä ja vastuullisella tavalla.

 

 

LISÄTIETOA

Tom Pippingsköld
Talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 40 519 5041
tom.pippingskold@finnlines.com

 

 

Finnlines Oyj

Tom Pippingsköld                   Tapani Voionmaa

Talous- ja rahoitusjohtaja         Lakiasiainjohtaja

Finnlines on yksi Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajanlahden johtavista rahtivarustamoista. Itämerellä Finnlines tarjoaa myös matkustajaliikennepalveluja. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Pohjois-Euroopan, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.