Konkurrenskraft

Havet är livsviktigt för finländarna. Därför lönar det sig att satsa på näringarnas konkurrenskraft och på en smidig trafik.  Den maritima sektorns betydelse för samhället är större än omfattningen. Sjöfartens konkurrenskraft stöder Finlands konkurrenskraft: 94,4 procent av exporten och 96,9 procent av importen fraktas till sjöss.

Sjöfarten är en global industri och konkurrensen är världsomfattande. EU:s riktlinjer för statsunderstöd till sjöfarten och Valletta-Deklarationen drar upp linjerna för de centrala målen och åtgärderna för att möjliggöra den europeiska sjöfartens verksamhetsförutsättningar samt förutsättningarna för att verka inom den globala handeln. Det är viktigt för Finland att sitta i samma båt med de 15 övriga europeiska sjöfarts staterna och att försäkra att den nationella rederinäringens verksamhetsförutsättningar följer EU:s riktlinjer.