Valletta deklarationen

Riktlinjerna för EU:s sjöfartspolitik fastställdes fram till året 2020 i den så kallade Valletta deklarationen året 2017. Deklarationen konstaterar prioriteringarna för sjöfartspolitiken de kommande åren. De centralaste ståndpunkterna är förstärkning av konkurrenskraften, förminskning av utsläpp, digitalisering, försäkrandet av en fyungerande inre marknad och dessutom utvecklingen av ett världsklassigt maritimt kluster.

PDF Valetta declaration

Rederierna i Finland