Arbetskrafts­kostnadernas restitutions­system

Finsk sjöfart stöds inom ramen för statsunderstödsreglerna som EU kommissionen bestämt. Målet för EU är konkurrensneutralitet i relation till bekvämlighetsflaggländerna.

När det gäller sjöfart är det inte frågan om ett understöd, utan om ett återbetalningssystem för arbetskraftsavgifter där staten ersätter arbetstagarnas skatter och social-och pensionsavgifter.

Systemet tryggar ansvariga europeiska rederiers konkurrenskraft i förhållande till bekvämlighetsflaggländerna.

Rederierna i Finland