Maritima klustret

Sjöklustret är en ny grundsten för Finlands ekonomi. Finland har möjlighet att utvecklas till världens ledande sjökluster.

  • Sjöklustret sysselsätter över 50 000 personer och dess omsättning är över 13 miljarder euro.
  • Ansvarighet är ett verksamhetssätt och en konkurrensfördel för det finska sjöklustret.
  • De finska rederierna har redan i åratal fungerat som referenser och testunderlag för sjöindustrins nya innovationer.

Sjöfart är i frontlinjen för att förstärka hela sjöklustrets höga tillväxt. De finländska rederiernas roll i sjöklustrets tillväxt är central, flera innovativa lösningar har utvecklats och testats på inhemska farttyg Miljöinnovationer som utvecklats i Finland har haft internationell framgång.

Arbets- och näringsministeriets rapport i fjol konstaterar att den sammansatta omsättningen för företagen i sjöklustret är redan 13 miljarder euro och att det sysselsätter ca. 55 000 personer.

Påståendet ”Finland är en ö” stämmer, eftersom sjöfarten fraktar 90% av Finlands utrikeshandel. Sjöfart har varit en livsnerv i Finland redan på grund av försörjningstryggheten, men under de senaste åren har industrins samhällsekonomiska betydelse blivit allt större. Finlands sjökluster har möjlighet att utvecklas till en ny stenfot som den finländska ekonomin baseras på, och bli en av världens ledande sjökluster.

Finländska fartyg har varit de första som tagit i bruk till exempel LNG-bränsle på stora passagerarfartyg, rotorsegel som minskar bränslekonsumtion och avgasrenare. När Finlands breda digitaliseringskunskap och det starka arktiska kunnandet kombineras med miljökompetens, är den finländska kunskapspaletten internationellt sett ensam i sitt slag.