Finlands maritima kluster­organisation

Det finska maritima klustret har startat ett samarbetsprojekt som ämnar att lyfta det finska maritima klustret till ett världens ledande kluster. Finlands maritima kluster är redan en banbrytare då det gäller miljöteknologi och digitalisering, och projektet ämnar understödja den positiva utvecklingen och främja samarbete.

De mest centrala aktörerna som representerar näringslivet drar projektet, de är Rederierna i Finland rf., Havsindustrin rf. (Meriteollisuus ry), Finlands Hamnar rf.(Satamaliitto ry) och Hamnoperatörerna rf.  Europeiska Unionens Havs- och Fiskerifond och Närings- trafik- och miljöcentralen finansierar projektet.

Klustret består av alla aktörer inom industrin.

Mera information om det finska maritima klustret finns på:

www.finnishmaritimecluster.fi 

 

 

 

 

 

 

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762