Rederierna i Finland med i Företagsbyn

Rederierna i Finland var med i Företagsbyn inriktad för niondeklassare.

Rederierna i Finland har under våren 2022 börjat samarbetet med Företagsbyn. I den nya inlärningshelheten bekantar sig grundskolans niondeklassare med rederiernas verksamhet och sjöfarten.

Företagsbyn är en inlärningshelhet om arbetslivet, ekonomin och samhället orienterat för grundskolans sjätte- och niondeklassare. Företagsbyn har blivit prisbelönad som världens bästa skolningsinnovation och har verksamhet landsomfattande på 12 områden, når cirka 97 000 studeranden årligen och baserar sig på finländsk studieplan. Företagsbyn drivs av Ekonomi och ungdom TAT, som finansieras av bland annat av TT-fonden, Finlands Näringsliv EK, företag, fonder, OKM och kommuner. Rederierna i Finland fungerar som en partner i Företagsbyns Helsingfors anstalt.

Lärande är roligt och effektivt med spel

I Företagsbyns företagsspel leder niondeklassare turvis företag på internationella marknader. I Rederierna i Finlands och Företagsbyns företagsspel som har utvecklats i samarbete, leder studeranden Merirahti Oy rederiet och lär sig om rederiverksamhetens lagbundenhet. Inlärningshelheten består av lärarutbildning, fem Företagsby-lektioner, en spelsituation på en spelarena och en slutreflektion.

Före spelet studerade studeranden med sin klass materialet om organisationsverksamhet, det fiktiva rederiets uppgifter och om sjöfarten i Finland. Niondeklassare som deltog i Rederierna i Finlands Företagsby fick lära sig om bland annat sjöfartens betydelse för Finlands ekonomi och samhället. 90 % av Finlands export och 80 % av importen transporteras till sjöss och flera bekanta vardagsprodukter transporteras till butikshyllorna med fartyg.

I Helsingfors Kajsaniemi, erbjuder Företagsbyns inlärningsmiljö på plats företagsspelet som klargör för studeranden hur transportkedjorna bildas och hur företagen driver sin verksamhet. Högstadiets spel baserar sig på digitalt material och på fyra kvartaler som bildar sammanlagt affärsverksamhet för ett år. I spelet följer studerande från sina tabletter sitt eget företagets ekonomiska situation och produktion. Spelet innehåller deltagande i anbudsförfarande, internationella affärsförhandlingar och låneförhandlingar med banken. Spelet innehåller också överraskande händelser, som kräver snabba åtgärder och kreativitet. I rederispelet stiger priset på bränsle plötsligt eller fartygets motor behöver underhållas.

I det mångsidiga spelet ingår också att bedöma ryktesrisker, ta hand om personalens välmående och designa företagets logotyp.

Rederispelet som fick beröm fortsätter

Rederispelet fick beröm under första våren från både studeranden och läraren. Niondeklassare tyckte att det bästa med spelet var tävlandet, samarbetet med lagkamrater och samlandet av spelryktepoäng.

Företagsbyns rederispel får fortsättning på hösten, när samarbetet fortsätts med Rederistiftelsen. I framtiden är det meningen att utvidga spelet från huvudstadsregionens Företagsby till andra områden för att nå mera studeranden.

Företagsbysamarbetet är en del av Rederierna i Finlands samhällsansvar och erbjuder samtidigt ett tillfälle för de unga att bekanta sig med den meningsfulla sjöfarten. Företagsbyns mål är att få ungdomar bli intresserade av arbetslivet, kontrollera sin ekonomi och fungera som en ambitiös samhällsmedlem.

Rederierna i Finland har under de senaste åren strävat efter att främja sjöfartens välkändhet och attraktivitet bland unga, så att industrin skulle i framtiden ha tillräckligt med arbetskraft. Sjöfartsindustrin och rederierna erbjuder en stor mängd mångsidiga arbetsplatser i Finland och under de kommande åren förväntas erbjudandet växa.

Som en del av spelet ansökte eleverna bl.a. om certifikat och designade varumärken åt organisationen.