Arbetsmarknadsfrågor

Rederierna i Finland förhandlar och gör upp kollektivavtal för handels-, passagerar-, isbrytare och special fartyg i utrikestrafik med arbetstagarnas fackföreningar. Rederierna i Finland är del av all intressebevakning som har att göra med sjöfartsindustrin på alla områden av lagstiftning.

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden