Arbetsmarknadsfrågor

Rederierna i Finland förhandlar och gör upp kollektivavtal för handels-, passagerar-, isbrytare och special fartyg i utrikestrafik med arbetstagarnas fackföreningar. Rederierna i Finland är del av all intressebevakning som har att göra med sjöfartsindustrin på alla områden av lagstiftning.

Hans Ahlström
Vice verkställande direktör

Hans Ahlström är vice verkställande direktör och ansvarar för arbetsmarknadspolitik och näringspolitiska frågor.
hans.ahlstrom@shipowners.fi / 040 725 7110