Valtioneuvosto on hyväksynyt yleisistunnossaan torstaina 24. tammikuuta Suomen meripolitiikan linjaukset

24. tammikuuta 2019

Tarkoituksena on, että Suomi kehittää meripolitiikasta selkeän vahvuusalueen. Suomella tulee olla korkeatasoinen meriosaaminen ja innovatiivinen, jatkuvasti menestyvä meriklusteri sekä toimiva että turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka. Lue lisää sivuiltamme:

Kansallinen merenkulku­politiikka