Ansvarsfullhet

Miljövänlighet och ansvarsfullhet är megatrender i den globala sjöfartsindustrin och de finländska rederierna är föregångare på detta område. Sjöfartsindustrin har redan länge satsat på miljöansvar och i Finland har det utvecklats nya lösningar som spridits runt världen. I Finland ser vi ansvarsfullhet som ett verksamhetssätt och en konkurrensfördel.

Olof Widén
Johtava asiantuntija

Olof Widén on Johtava asiantuntija, hänen vastuualueena on mm. ympäristökysymykset, alusturvallisuus sekä pätevyysasiat.
+358400 723355
olof.widen@shipowners.fi