Ansvarsfullhet

Miljövänlighet och ansvarsfullhet är megatrender i den globala sjöfartsindustrin och de finländska rederierna är föregångare på detta område. Sjöfartsindustrin har redan länge satsat på miljöansvar och i Finland har det utvecklats nya lösningar som spridits runt världen. I Finland ser vi ansvarsfullhet som ett verksamhetssätt och en konkurrensfördel. Vårt mål är att nå kolneutralitet via året 2050.