Viking Line sopeuttaa toimintaansa koronaviruspandemian vaikutusten seurauksena ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut maahenkilöstön kanssa

24. elokuuta 2020

Viking Line aloittaa yhteistoimintaneuvottelut maahenkilöstönsä kanssa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla. Suomen organisaatiolle lähetettiin 24. elokuuta kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin. Samana päivänä Ruotsin organisaatio aloitti yhteistoimintaneuvottelut (MBL). Yhtiö suunnittelee maaorganisaation toimintojen uudelleenjärjestämistä saavuttaakseen kustannussäästöjä, tehostaakseen toimintaansa, sekä varmistaakseen yhtiön kilpailukyvyn ja taloudellisen aseman tulevaisuudessa.

– Vallitseva koronaviruspandemia (Covid-19) on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä. Maaliskuusta 2020 alkaen toimintaa ovat leimanneet matkustusrajoitukset, joiden käyttöönoton seurauksena matkustaminen on vähentynyt markkinoilla. Rajoituksista on edelleen voimassa Viking Linen osalta olennaisin, Suomen ja Ruotsin välistä matkustamista koskevat rajoitukset. Vaikutus kansainvälisillä markkinoilla on myös ollut merkittävä. Nykytilanteessa on vaikea arvioida, kuinka kauan koronaviruspandemia tulee kestämään ja miten se vaikuttaa tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan tulevaisuudessa. Tässä haasteellisessa tilanteessa sopeuttamistoimet ovat valitettavasti välttämättömiä yhtiön tulevaisuuden toimintaedellytysten kannalta, sanoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.

Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan 1. syyskuuta 2020

Koronavirustilanteesta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi Viking Line järjestelee uudelleen maaorganisaation toimintoja sopeuttamalla henkilöstöresursseja heikentyneen kysynnän mukaan ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat yhtiön koko noin 570 hengen maahenkilöstöä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla. Uuden organisaatiorakenteen odotetaan johtavan toimintojen supistamiseen, keskittämiseen ja tehostamiseen sekä joidenkin henkilöiden toimenkuvien muuttamiseen vastaamaan paremmin yhtiön nyky- ja tulevaisuuden tarpeita. Harkittavien toimenpiteiden arvioidaan voivan johtaa enintään 200 henkilön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen. Mahdollisten irtisanomisten yhteydessä Viking Line tulee noudattamaan lakien ja työehtosopimuksen mukaista takaisinottovelvollisuutta.

Neuvottelut aloitetaan 1. syyskuuta Suomessa ja Ahvenanmaalla, ja niiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. Näiden yhteistoimintaneuvotteluiden lisäksi vastaavat neuvottelut tullaan pitämään Virossa.

 

Lisätietoja:

Jan Hanses, toimitusjohtaja, Viking Line Abp,
jan.hanses@vikingline.com, puh. +358-18-27000

Johanna Boijer-Svahnström, tiedotusjohtaja, Viking Line Abp,
johanna.boijer@vikingline.com, puh. +358-18-27000