8.3. vietämme kansainvälistä naistenpäivää!

8. maaliskuuta 2024

Kuva: Viking Line Abp

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään ympäri maailman 8.3. Merenkulussa naisten osuus työvoimasta on kansainvälisesti noin kaksi prosenttia. Luku on kuitenkin kasvussa ja alalle pyritään kannustamaan lisää naisia. Suomessa naisia on merenkulkijoista noin 20 prosenttia.

Aihe on merenkulussa yhä ajankohtaisempi, sillä sekä meillä Suomessa että maailmalla vallitsee kasvava pula merenkulkijoista. Merenkulku on monipuolinen toimiala, joka tarjoaa runsaasti uramahdollisuuksia. Nyt kansainväliselle alalle todella tarvitaan tekijöitä ja mielenkiintoisia työtehtäviä on maalta merelle. Merialalle halutaan kaikki parhaat osaajat, mukaan lukien se potentiaalin mitä naisilla on tarjota alalle.

Kansainväliset merenkulkualan organisaatiot YK:n merenkulujärjestö IMO:sta lähtien kiinnittävät yhä enemmän huomiota naisten työllistymiseen alalle. Viime vuonna vietettiin ensimmäistä kertaa IMO:n luotsaamaa kansainvälistä päivää merenkulkualan naisille 18. toukokuuta. Päivän tarkoituksena on edistää naisten rekrytointia ja työssä pysymistä merenkulkualalla, sekä nostaa naisten profiilia merillä ja tukea työtä nykyisen sukupuolten epätasapainon korjaamiseksi merenkulussa.

Varustamoiden kansanvälinen kattojärjestö International Chamber of Shippingin (ICS), joka edustaa yli 80% maailman kauppalaivastosta on viime vuonna julkaissut ensimmäisen ohjekirjan monipuolisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyen. ICS on aiemmin kehittänyt merenkulkualan yrityksille räätälöidyn verkkotyökalun, jonka avulla voi kehittää monimuotoisuuteen liittyviä käytäntöjä. Työkaluun voi tutustua osoitteessa https://www.ics-shipping.org/maritime-diversity-and-inclusion-charter/ .

Kansainvälinen merenkulun järjestö IMO on tukenut naisia merenkulussa jo vuodesta 1988 usealla tapaa. IMO kannustaa naisia hakeutumaan alalle ja tukee naisia etenkin kehittyvissä maissa erilaisilla stipendeillä merenkulkualalle. IMO on tukenut järjestön kuten Women in Maritime Associations (WIMAs) perustamista. https://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritime.aspx

WISTA eli Women’s International Shipping and Trading Association on kansainvälinen järjestö jonka missio on houkutella ja tukea naisia merenkulku- logistiikka- ja kaupalliselle alalle. WISTA on myös aktiivinen suomessa. https://wistainternational.com/association/wista-finland/