Day of the Seafarers – Merenkulkijoiden päivä

25. kesäkuuta 2018

Suomalaisten merenkulkijoiden osaaminen on maailman kärkeä. Saaristomme olosuhteet ovat vaativat merenkulkijoille. Matalat ja karikkoiset vedet ovat keskimäärin sata päivää vuodesta jään peitossa, risteävä liikenne ja kapea väylästö tuovat omat haasteensa.

Tulevaisuudessa vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys korostuvat entisestään. Teknologian nopea kehitys muovaa myös merenkulkua. Digitalisaatio ja automaatio vaativat uudenlaista osaamista, mutta merenkulkijoita tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa.

Tänä vuonna maailman merenkulkijoiden päivän teema on merenkulkijoiden hyvinvointi. Hyvinvoivat ihmiset ovat toimivan ja turvallisen merenkulun perusta. Suomen Varustamot toivottaa kaikille merimiehille ja -naisille hyvää kansainvälistä merenkulkijoiden päivää! Lämmin kiitos arvokkaasta työstänne!

 

Suomen Varustamot Ry