Day of the Seafarers – Sjöfararnas Dag

25. juni 2018

Idag den 25.6. firar vi världens sjöfararnas dag.

Finlands sjöfarares historia är betydelsefull och den finska sjöfartens betydelse har varit stor sedan landet blev självständigt till denna dag. Finland är en ö och 90% av Finlands export och 80% av importen transporteras till sjöss. Också ur försörjningsberedskapens synvinkel är finländsk sjöfart och sjöfartskunnande viktikgt nu och i framtiden.

De finländska sjöfararnas kompetens är på världens högsta nivå. Omständigheterna i vår skärgård är krävande för sjöfarare. De grunda vattnen är isbelagt i genomsnitt 100 dagar om året, korsande trafik och smala farleder orsakar sina egna utmaningar. I framtiden kommer ansvarsfullhet och miljövänlighet att betonas ytterligare. Teknologins snabba utveckling formar sjöfarten.
Digitalisering och automation kräver ny slags kunskap, men kunniga sjöfarare kommer att behövas också i framtiden.
I år är temat för sjöfararnas dag välmående. Välmående människor är grunden för fungerande och säkert sjöfarande. Rederierna i Finland önskar alla sjömän och -kvinnor engod sjöfaranas dag! Tack för ert värdefulla arbete!

Rederierna i Finland