Digitalisering och automation

Teknologi och en ökande grad automation omformar sjöfart och logistik. De utvecklande datainsamlings och -överföringsmetoderna producerar bättre, mera omfattande och realtid information. Detta möjliggör automation av fartyg och utveckling av autonomin, och därmed främjas sjöfartens säkerhet och miljövänlighet. Digitalisering erbjuder rederierna och andra aktörer i logistiska nätverket verktyg till serviceutveckling och effektivera processer.

Väl fungerande samarbetsnätverk och ekosystem fungerar som en grund för utvecklingen. De möjliggör gemensamma experiment, informationsutbyte, inlärning och för utvecklingen framåt.

För att möjliggöra ny teknologi och nya lösningar som baseras på automation i sjöfart kräver uppdatering av industrins reglering. I den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s säkerhetskommittee möte i maj 2018 bestämdes det att igångsätta arbetet för att kartlägga behoven och utveckla regleringsförändring. Som en del av detta arbete som färdigställs 2020, skapas på många sätt också grunden för framtidens sjöfart bl.a. med att fastställa terminologin, och olika stadier och former av autonomi.

Rederiernas internationella paraplyorganisation ICS (International Chamber of Shipping) har publicerat en rapport om hur ökande digitalisering och autonom sjöfart kommer att påverka sjöfarare: ICS Study 2018_Seafarers and digital disruption .

One Sea -ekosystemet

One Sea -ekosystemet utvecklar autonom sjöfart. Ekosystemets gemensamma vision är att möjliggöra totalt autonoma fartyg på Östersjön inom de följande åren och autonom kommersiell sjötrafik via året 2025. Jaakonmeri utanför Rauma fungerar som ett maritimt testområde för utvecklingsarbetet. Det är ett av de första testområden för intelligent sjötrafik och autonom sjöfart i världen.

One Sea -ekosystemets leds av DIMECC och består av grundarmedlemmarna ABB, Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto och Wärtsilä, och dessutom Rederierna i Finland r.f, Meriteollisuus ry ja Finnpilot. (Bild: One Sea)