Situationen för fartygstrafik

Österjön är en väsentlig rutt för Finlands export och import, ca.90% utav handeln transporteras till sjöss. Östersjön hör till en av världens mest trafikerade sjöområden och till och med 15% utav världens fartygstrafik passerar via området.

Enligt HELCOM:s (Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission) statistik finns det 2000 fartyg på Östersjön varje stund. Månadligen trafikerar det 3500-5000 fartyg på sjöområdet.Service provided by MarineTraffic.com

Rederierna i Finland