European Shipping Week kokosi merenkulun toimijat Brysseliin

21. helmikuuta 2020

Euroopan varustamojen kattojärjestö ECSA:n järjestämä European Shipping Week kokosi alan toimijat Brysseliin 17-20.2.2020. Päästöjen vähentämisen lisäksi agendalla oli eurooppalaisen merenkulun kilpailukyky, turvallisuus ja tulevaisuuden osaaminen.

Ihminen keskiössä

IMO:n pääsihteeri Kitack Lim korosti keynote-puheenvuorossaan merenkulun merkitystä kansainvälisen kaupan selkärankana. Merenkulkijoiden hyvinvointi sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu ovat edelleen IMO:n prioriteetteja vuonna 2020. Kitack painotti naisten merkitystä merenkulussa ja kertoi että naisten kannustaminen alalle on yksi IMO:n tavoitteista tänäkin vuonna.

Suomen Varustamojen Sinikka Hartonen moderoi paneelikeskustelun jossa merenkulun kehitystä tarkasteltiin asettamalla keskiöön ihminen eli muutoksen vaikutuksia pohdittiin merenkulkijoiden näkökulmasta. Automaatio nähtiin positiivisena muutoksena, tuoden mukanaan mahdollisuuksia parantaa merenkulkijoiden työympäristöä monella eri tavalla esimerkiksi turvallisuuden ja työhyvinvoinnin osalta. Lisäksi digitalisaatio ja automaatio omalta osaltaan uudistavat merenkulkualaa siten, että ura merellä tai muualla meriklusterissa on kiinnostava vaihtoehto tulevaisuudessakin. Toisaalta digitalisaation ja automaation lisääntymiseen tunnistettiin liittyvän haasteita. Keskustelun osanottajat olivat yhtä mieltä siitä, että osaamisen uudistamisesta ja ylläpitämisestä on pidettävä erityisen hyvää huolta muutoksen edetessä. Kehitystyön tulisi olla eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamaa ja ihmiskeskistä.

Kohti nollapäästöistä merenkulkua

Shipping weekin aikana tuli selväksi, että ala etsii kuumeisesti ratkaisuja nollapäästöiseen merenkulkuun, mutta samanaikaisesti panostetaan lyhyen aikavälin toimiin. Suurin osa puhujista korosti tavoitepohjaisen sääntelyn merkitystä, jolloin on mahdollista löytää parhaat ratkaisut kullekin alustyypille ja samalla mahdollistetaan eri teknologioiden hyödyntäminen ja innovaatioiden syntyminen. Myös globaalin sääntelyn tärkeyttä korostettiin. Alueellisen sääntelyn uskotaan vääristävän kilpailua ja heikentävän Euroopan kilpailukykyä.

Esityksistä ja paneelikeskusteluista välittyi vahva usko siihen, että lähitulevaisuudessa löytyy ratkaisuja päästöttömään merenkulkuun. Vety ja ammoniakki ovat tällä hetkellä potentiaalisimpia tutkimus-ja pilotointikohteita. Myös synteettiset polttoaineet nähdään mahdollisena tulevaisuuden ratkaisuna. Vedyn ja ammoniakin osalta on vielä monta ratkaistava asiaa, muun muassa turvallisuus, säilytysratkaisut ja polttokennojen kehittäminen sekä skaalattavuus vaativat vielä tutkimus-ja kehityspanostuksia.

Satamaliiton Annaleena Mäkilä osallistui paneelikeskusteluun, jonka teemana oli merenkulku ja ympäristö. Mukana keskustelussa olivat myös mm. Grimaldi Groupin Emanuele Grimaldi, Kreikan merenkulkuministeri Giannis Plakiotakis sekä Magda Kopzinskaja DG Movesta.

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi