Finnlines Oyj Tilinpäätös 2019 ja tuloskatsaus tammi–joulukuu 2019 julki

26. helmikuuta 2020

TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI TULOSKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ:
”Finnlines-konsernin liikevaihto tammi–joulukuussa 2019 oli 574,8 (589,4) miljoonaa euroa, mihin heijastuu Suomen laskenut tuonti- ja vientikehitys. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 169,8 (166,4) miljoonaa euroa. Finnlines-konsernin raportointikauden tulos nousi 98,3 miljoonaan euroon edellisen vuoden 95,1 miljoonasta eurosta. Vuoden 2019 tulos jatkoi aiempien vuosien menestyksekästä sarjaa.

Vuoden 2019 aikana keskityimme edelleen perusasioihin, ts. älykkään teknologian käyttöön, digitalisoituihin ja optimoituihin prosesseihin kaikissa liiketoiminnoissamme, kestävän kehityksen edistämiseen tähtääviin energiatehokkuusinvestointeihin ja strategiamme tehokkaaseen toteuttamiseen erittäin aikaansaavan, osaavan ja sitoutuneen henkilöstömme avulla. Yksi strategisen keskustelumme aiheista on digitalisaatio. Viime vuosina olemme investoineet paljon tietojärjestelmiin. Olemme ottaneet käyttöön kaksi suurta toiminnanohjausjärjestelmää, toisen satamassa ja toisen alusten tehokkuuden seurantaan ja mittaamiseen. Olemme myös kehittäneet mobiilipalveluja satamatoiminnoille. Tämä digitalisaatio- ja automaatiokehitys parantaa prosessiemme tehokkuutta ja toimivuutta, vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme.

Finnlines suhtautuu myönteisesti IMO:n kasvihuonekaasustrategiaan ja sen tavoitteeseen alentaa hiilidioksidipäästöjä. Finnlines on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön ympäristön hyväksi. Vastuu ympäristöstä on osa päivittäistä toimintaamme ja kattaa tavanomaiset toiminnot, kuten muutokset laivastoon ja reittiliikenteeseen, polttoaineen seurannan tai optimaalisen nopeuden, lastauksen ja trimmin. Lisäksi olemme – kestävän kehityksen edelläkävijöinä – investoineet viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana voimakkaasti uuteen teknisesti kehittyneeseen tonnistoon, T&K:hon, joka kehittää päästöjen vähentämislaitteita ja -toimia, mutta myös erittäin ammatti¬taitoiseen henkilöstöön. Ennen kaikkea olemme tilanneet viisi vihreän huipputeknologian alusta, joista kolme on ympäristöystävällistä hybridiroro-alusta ja kaksi ekotehokasta Superstar ropax-alusta. Kokonaisinvestoinnin arvo on 0,5 miljardia euroa. Asetamme edelleen liikenteeseen entistä suurempia aluksia sekä ropax- että roro-reiteillä, mikä tuo mittakaavaetuja ja ennen kaikkea vähentää CO2-päästöjä kuljetettua lastitonnia kohden.

Jatkamme 2020-luvulla ja pidemmällä tähtäimellä edelleen viitoittamallamme tiellä ja toteutamme investoinnit strategiamme mukaisesti varmistaaksemme yhteisen menestymisemme asiakkaidemme kanssa. Suuntaudumme vahvasti kasvuun – investointipäätös viiden huippuekologisen aluksen tilaamiseksi sekä yhtiön tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisen tuloksen parantamiseksi toteuttamiemme toimien nojalla – luotamme, että menestyksemme jatkuu hyvänä myös tulevina vuosina.”

LISÄTIETOA

Tom Pippingsköld
Talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 40 519 5041
tom.pippingskold@finnlines.com

Finnlines Oyj
 
 
Finnlines on yksi Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajanlahden johtavista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Pohjois-Euroopan, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.

Suomen Varustamot Ry